Reklama

Reklama

Współczynnik umieralności na COVID-19 znacznie wyższy u nieszczepionych

Z raportu ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB wynika, że umieralność z powodu COVID-19 w populacji osób nieszczepionych w Polsce jest znacznie wyższa niż w grupie, która przyjęła szczepionkę. Współczynnik umieralności z powodu koronawirusa wśród nieszczepionych w wieku od 61 do 70 lat jest 138-krotnie większy niż wśród zaszczepionych i 126-krotnie wyższy wśród nieszczepionych w wieku 71-80 lat.

W badaniu wykorzystano dane zebrane od 1 stycznia do 10 października 2021 roku przez Departament Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia. Przeanalizowano informacje dotyczące łącznie 34 mln 37 tys. 616 osób w wieku powyżej 11 lat. W tej grupie 18 mln 747 tys. 859 osób było nieszczepionych, a 15 mln 289 tys. 757 zaszczepiło się przeciw COVID-19

Kto umiera na COVID-19? Szczepieni czy niezaszczepieni?

Aby ocenić umieralność ogólną oraz spowodowaną zakażeniem COVID-19 porównano wskaźniki umieralności w grupie nieszczepionej i szczepionej. Wskaźnik ten mówi o liczbie zgonów na 1000 osobodni.

Z badania wynika, że współczynnik umieralności ogólnej skorygowany o wiek wśród osób nieszczepionych był 5,4 razy większy w porównaniu z osobami zaszczepionymi przeciw COVID-19.

Reklama

Wśród osób nieszczepionych współczynnik ten był wyższy w każdej grupie wiekowej w porównaniu do osób zaszczepionych na COVID-19

W grupie osób w wieku 71-80 lat, które nie przyjęły preparatu, umieralność ogólna była 7,5 razy wyższa niż wśród osób zaszczepionych. U osób powyżej 80 lat współczynnik był pięciokrotnie wyższy.

Szczepienia przeciw COVID-19 a współczynnik umieralności

Zbadana została także umieralność wywołana COVID-19. Skorygowany o wiek współczynnik umieralności z powodu koronawirusa wśród osób nieszczepionych, w porównaniu z osobami zaszczepionymi przeciw COVID-19, był prawie 60-krotnie większy.

Większe współczynniki umieralności z powodu COVID-19 wśród nieszczepionych, w porównaniu z zaszczepionymi, obserwowano we wszystkich grupach wiekowych, w tym ponad 138-krotnie większy wśród nieszczepionych osób w wieku 61-70 lat oraz 126-krotnie wyższy wśród nieszczepionych osób w wieku 71-80 lat.

Pfizer: Szczepionka przeciw COVID-19 nieskuteczna w przypadku dzieci od 2 do 5 lat

Autorzy raportu podkreślili, że opracowanie dotyczy badania obserwacyjnego, bez doboru losowego, dlatego badane grupy mogą się różnić pod względem stanu zdrowia, obecności czynników ryzyka (np. chorób współistniejących) i podejmowanych zachowań zdrowotnych. Stąd też wyników badania nie należy interpretować jako skuteczności rzeczywistej szczepienia przeciwko COVID-19.

Stanowią one jednak przybliżoną miarę korzyści zdrowotnej (mniejsza umieralność ogólna i z powodu COVID-19), jaką odnoszą osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 - podkreślił Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy.

Reklama

Reklama

Reklama