Reklama

Reklama

​Stan epidemii. Co oznacza i jakie prerogatywy daje rządowi?

W piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki ogłosił w Polsce stan epidemii. "Stosując ustawę o chorobach zakaźnych, minister zdrowia na terenie Polski, a wojewodowie na terenie swoich województw mogą wyznaczyć role personelu medycznego, ale także innych osób w zwalczaniu epidemii" - stwierdził w trakcie konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, która określa między innymi zadania organów państwowych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, tłumaczy pojęcie epidemia jako "wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych".

Jeżeli choroba zakaźna rozprzestrzenia się na obszarze więcej niż jednego województwa, stan epidemii ogłasza minister zdrowia, w porozumieniu z ministrem zajmującym się administracją publiczną, na wniosek głównego inspektora sanitarnego. Ogłaszając rozporządzenie, może ustanowić także:

Reklama

  • czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania
  • czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych
  • czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy
  • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności
  • obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów
  • nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi

Możliwy nakaz pracy

Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą zostać skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Także przedstawiciele innych zawodów mogą zostać skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii, jeżeli jest to uzasadnione aktualnymi potrzebami związanymi ze zwalczaniem epidemii.

Ze skierowania do pracy na drodze decyzji wyłączone są między innymi osoby w wieku poniżej 18 lat i powyżej 60, kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci do lat 18, osoby z orzeczeniem o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Jak komunikuje ustawodawca, decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do trzech miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.

Ustawodawca informuje, że pracownikom podmiotów leczniczych oraz innym osobom podejmującym na zasadach określonych w niniejszej ustawie działania w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.

Na obecnie dołączonym do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku wykazie chorób zakaźnych i zakażeń nie ma koronawirusa SARS-CoV-2.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje