Reklama

Reklama

Sondaż: Polacy już się nie boją koronawirusa?

W lutym zmalały obawy Polaków przed zakażeniem się koronawirusem - wynika z najnowszego sondażu CBOS. Obecnie zachorowania na COVID-19 boi się 59 proc. ankietowanych, a strachu nie odczuwa 40 proc. respondentów. Polacy ocenili też działania rządu w walce z epidemią.

W lutowym badaniu CBOS 59 proc. ankietowanych wskazało się, że boi się zakażenia koronawirusem, w tym "bardzo" boi się tego 20 proc., a 39 proc. "trochę" się boi. W porównaniu z badaniem ze stycznia zakażenia ogółem obawia się o 7 proc. mniej ankietowanych. Wówczas strach wyrażało 66 proc. badanych.

CBOS zauważa, że zbliżony poziom obaw przed zarażeniem się koronawirusem notowany był ostatnio we wrześniu 2020 r.

Zakażenia boją się przede wszystkim starsi

Skala obaw przed zarażeniem zależy przede wszystkim od wieku badanych, zakażenia boją się przede wszystkim starsi respondenci. 

Zarażenia obawia się nieco więcej niż co trzecia osoba poniżej 35. roku życia (36 proc.), połowa ankietowanych w wieku od 35 do 44 lat, blisko dwie trzecie badanych mających od 45 do 54 lat (65 proc.) oraz prawie trzy czwarte - mających 55 lat i więcej (74 proc.).

Reklama

Obawy przed zakażeniem częściej wyrażają kobiety - 65 proc. niż mężczyźni - 52 proc.

Polacy o aktualnych restrykcjach

W lutym zdaniem 43 proc. badanych (wzrost o 6 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem) obowiązujące obecnie ograniczenia i restrykcje są zbyt duże. Według 42 proc. (spadek o 4 pkt proc.) te ograniczenia i restrykcje są odpowiednie do sytuacji. 7 proc. (spadek o 2 pkt proc.) uważa zaś, że są one zbyt małe. Podobnie jak przed miesiącem 8 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Jak oceniamy działania rządu?

W porównaniu ze styczniowym badaniem nieco pogorszyły się oceny rządu w walce z epidemią.

Ogółem 46 proc. badanych uważa, że rząd dobrze radzi sobie z ograniczaniem epidemii, w tym 10 proc. ocenia, że radzi sobie "zdecydowanie dobrze", a 36 proc., że "raczej dobrze". Źle działania rządu ocenia 48 proc. ankietowanych, z czego "raczej źle" - 27 proc., a "zdecydowanie źle" - 21 proc. Zdania nie ma 6 proc. respondentów.

W styczniu pozytywnie o działaniach Rady Ministrów w walce z epidemią wypowiadało się ogółem 47 proc. badanych, a więc o 1 pkt proc. więcej. Krytyczną ocenę wystawiło wówczas 45 proc. badanych, a więc o 3 pkt proc. mniej. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało w styczniu 8 proc. badanych.

Krytyczne oceny pomocy dla przedsiębiorców

CBOS zauważa ponadto, że mimo wdrożenia Tarczy Antykryzysowej 6.0 i Tarczy Finansowej PFR 2.0, od stycznia do połowy lutego pogłębiły się jeszcze negatywne oceny skali wsparcia państwa dla firm i ich pracowników. "Są one obecnie gorsze niż kiedykolwiek wcześniej" - podnosi CBOS.

Zgodnie z najnowszym badaniem, 22 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt proc. w porównaniu ze styczniem) uważa, że działania rządu mające na celu pomoc polskim firmom i pracownikom są wystarczające. W tym, zdaniem 3 proc. ankietowanych są "zdecydowanie wystarczające", a zdaniem 19 proc. "raczej wystarczające".

Z kolei 61 proc. badanych (wzrost o 5 pkt proc.) negatywnie ocenia rządową pomoc dla firm i pracowników. Jako raczej niewystraczające działania rządu ocenia 29 proc. badanych, a jako zdecydowanie niewystarczające - 32 proc. Zdania w sprawie działań rządu nie ma 17 proc. badanych (spadek o 2 pkt proc.).

"Krytycyzmowi wobec działań podejmowanych przez rząd sprzyja, częste obecnie, przekonanie o zbyt wolnym tempie luzowania obostrzeń, o niedostatecznym wsparciu państwa dla firm dotkniętych negatywnym skutkami ograniczeń związanych z pandemią oraz niezadowolenie z organizacji szczepień" - zauważa CBOS.

Badanie CBOS zrealizowano w dniach od 1 do 11 lutego na próbie liczącej 1179 osób.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy