Reklama

Reklama

Senat pracuje nad ustawami. Co z zakazem handlu w niedziele?

Senat w czwartek, po godz. 12 wznowił obrady. Izba ma przeprowadzić głosowania nad specustawą ws. wsparcia realizacji programów operacyjnych w związku z epidemią koronawirusa oraz ustawą dot. "tarczy antykryzysowej", która wprowadza wakacje składkowe dla firm zatrudniających do 49 pracowników. Wcześniej połączone senackie komisje budżetu, gospodarki, samorządu i zdrowia zarekomendowały szereg poprawek do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zaproponowali m.in. czasowe zniesienie zakazu handlu w niedziele.

Senat w środę po południu zajął się procedowaniem tzw. specustawy funduszowej. Chodzi o uchwaloną przez Sejm 3 kwietnia ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem jej bez poprawek.

Tzw. specustawa funduszowa wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Przewiduje ona m.in. możliwość uznania za kwalifikowane wydatki na cele niezrealizowane z powodu pandemii oraz wydłużenia terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach. Pozwala też na wydłużanie terminu przekazania wniosków o płatność i wprowadzanie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów czy udzielanie ulg w spłacie należności.

Reklama

Nowe przepisy dają możliwość pracy zdalnej komisji oceniających projekty, komitetów monitorujących oraz kontroli i audytów. Ponadto, w przypadku gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie oceny "zza biurka", będzie można je zawiesić. Przewidziano również możliwość przedłużenia terminów w postępowaniach administracyjnych albo ich zawieszenia i wstrzymania wykonania decyzji. Uzasadnione niedotrzymanie warunków umowy o dofinansowanie ma nie skutkować wykluczeniem z możliwości otrzymania środków europejskich w kolejnych konkursach.

Senat ma głosować nad "tarczą antykryzysową"

Senat ma również głosować nad ustawą dot. "tarczy antykryzysowej", która wprowadza wakacje składkowe dla firm zatrudniających do 49 pracowników. Kilkunastu senatorów zgłosiło w środę poprawki do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Poprawkami w czwartek rano zajęły się senackie komisje budżetu, gospodarki, samorządu i zdrowia.

Zasadnicza część ustawy odnosi się do pomocy dla firm. Przewidziano, że ARP zaoferuje przedsiębiorcom różne instrumenty wspierające bieżącą płynność finansową. Kapitał ma być kierowany przede wszystkim do sektora transportowego. Pomoc ma polegać również na udzielaniu pożyczek płynnościowych umożliwiających wsparcie bieżącego funkcjonowania firm z 15 miesięczną karencją w spłacie.

Założono zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

"Wakacji składkowych". Poszerzony krąg przedsiębiorców

Ustawa rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych" o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki zapowiedział, że w przypadku przygotowania przez komisję ustawodawczą sprawozdań do projektów uchwał: upamiętniającej ofiary zbrodni katyńskiej w 80. rocznicę jej popełnienia, w 80. rocznicę prawnej likwidacji organizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy oraz uchwały wzywającej rząd RP do natychmiastowego ogłoszenia ostatecznej decyzji w sprawie egzaminów ósmoklasistów i egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/20 - Izba zajmie się także tymi projektami.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje