Reklama

Reklama

Sejm uchwalił ustawę o ochronie zdrowia w epidemii

Sejm uchwalił ustawę o ochronie zdrowia w epidemii i po jej ustaniu. Zakłada ona między innymi tzw. pionizację NFZ i rekompensatę za wybory korespondencyjne.

Sejm nie przyjął wniosku Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie w całości projektu ustawy. Zgłoszono go w czwartek podczas II czytania w Komisji Zdrowia. Poparło go 19 członków komisji, a 17 było przeciw.

Za przyjęciem ustawy w piątek głosowało 230 posłów, przeciw 220, żaden się nie wstrzymał.

Ustawę poparli posłowie PiS, poza jednym posłem - Andrzejem Sośnierzem, który tak jak opozycja zagłosował przeciw. 

Rekompensata za wybory 10 maja

Wśród zaakceptowanych w piątek przez Sejm 29 poprawek znalazła się ta wzbudzająca wiele kontrowersji. Dotyczy ona przyznania jednorazowej rekompensaty dla podmiotów, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie premiera związane bezpośrednio z przeprowadzaniem wyborów prezydenckich, która dopuszczała możliwość głosowania korespondencyjnego. Zgłosił ją w czasie pierwszego czytania projektu w Komisji Zdrowia we wtorek 21 lipca jej przewodniczący Tomasz Latos.

W uzasadnieniu wskazał, że "rekompensacie będą podlegały wyłącznie zasadnie poniesione koszty, związane bezpośrednio z realizacją polecenia premiera, o ile zostały one poniesione na zakup środków trwałych lub na wydatki, które jednocześnie nie mogą być wykorzystywane w bieżącej działalności. Wyjątkiem od powyższej zasady będzie sytuacja, w której podmiot poniósł koszty w wysokości przekraczającej cenę rynkową (a poniesienie kosztu w takiej wysokości było uzasadnione sytuacją faktyczną) - w tym przypadku rekompensata będzie obejmowała różnicę pomiędzy ceną faktycznie zapłaconą, a rynkową".

Poprawka ta, zdaniem opozycji, legalizuje 70 mln zł wydane na majowe wybory, które nie doszły do skutku.

Reklama

Zmiany w organizacji NFZ

Dodatkowo Sejm przyjął obszerną poprawkę dotyczącą zmian w organizacji i zarządzaniu Narodowego Funduszu Zdrowia zwanych pionizacją funduszu. Zakłada ona między innymi, że funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie wykonywał prezes NFZ. 

Pozwala ona także ministrowi właściwemu do spraw zdrowia na wydawanie poleceń funduszowi oraz podejmowanie działań związanych z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy