Reklama

Reklama

Sejm: Głosowania projektów ustaw z tzw. tarczy antykryzysowej

W piątek po godz. 23 rozpoczęły się głosowania nad trzema projektami ustaw wchodzących w skład rządowej tarczy antykryzysowej. Część z posłów głosujących znajduje się na sali posiedzeń, część w innych salach w Sejmie, a część głosuje zdalnie.

Posłowie głosowali nad trzema projektami ustaw: projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Wszystkie projekty były omawiane w trakcie posiedzenia Sejmu, jednak w toku debaty nie zdecydowano o skierowaniu ich do komisji. Wnioskował o to klub Lewicy. Ostatecznie wszystkie 257 poprawek zgłoszonych przez kluby i koła były głosowane w bloku głosowań w nocy z piątku na sobotę.

Reklama

Część poprawek miała być głosowana w blokach. Jak wyjaśniła marszałek Sejmu, ujęcie poszczególnych poprawek w bloki było decyzją klubów.

Reklama

Reklama

Reklama