Reklama

Reklama

Początek roku szkolnego. Dariusz Piontkowski: Są wytyczne

- Powiatowi inspektorzy sanitarni, wydając decyzje, będą postępowali według pięciu schematów - powiedział podczas piątkowej (28 sierpnia) konferencji prasowej szef MEN Dariusz Piontkowski.​

Zapewnił też, że ministerstwo zamieszcza zaktualizowane odpowiedzi na pytania na swojej stronie internetowej oraz stara się też przekładać wytyczne na czytelne komunikaty w mediach społecznościowych. Gotowe są też materiały graficzne dla dzieci i ich rodziców, w jaki sposób mają postępować, jak również poradniki dla nauczycieli oraz dyrektorów. - Staramy się też docierać za pomocą spotów - wyliczył.

Przypomniał też o spotkaniach dyrektorów z powiatowymi stacjami sanitarnymi i z kuratorami oświaty. Wyjaśnił, że na spotkaniach z sanepidem dyrektor otrzymał informacje o tym, w jakich sytuacjach podejmowana będzie interwencja inspektorów. Kuratorzy tłumaczyli dyrektorom przepisy i rozporządzenia.

Reklama

- Wiemy, że te spotkania cieszyły się dużym zainteresowanie, bo dyrektorzy mogli bezpośrednio wyjaśnić swoje wątpliwości. Mieli także okazję przekazać sposób kontaktu, by - gdyby zawiodła infolinia sanepidu - mogli kontaktować się z powiatowym inspektorem sanitarnym w razie większego zagrożenia epidemicznego - wyjaśnił.

Pięć schematów

- Powiatowi inspektorzy sanitarni, wydając decyzje, będą postępowali według pięciu schematów i będą badali aspekt epidemiologiczny i aspekt organizacyjny - mówił Piontkowski. 

1. Uczniowie w kwarantannie przechodzą na tryb zdalny

2. Zakażenie w klasach na tym samym piętrze - izolacja dla zakażonych, kwarantanna dla osób z kontaktu

3. Nauczyciele, jeśli wyrażą zgodę, mogą z kwarantanny nauczać zdalnie

4. Zakażenie wśród uczniów kilku klas i/lub nauczycieli kilku klas skutkuje przejściem całej szkoły w tryb zdalny 

5. Nauczyciele w kwarantannie/izolacji - szkoła przechodzi w tryb zdalny. 

- To są schematy, według których będą postępowali powiatowi inspektorzy sanitarni i za każdym razem będą badali aspekt kliniczny, epidemiologiczny oraz ten aspekt organizacyjny czy urbanistyczny - dodał minister. 

Wsparcie dla szkół

- Od marca do czerwca do szkół i placówek oświatowych trafiło 3,5 mln litrów płynu dezynfekcyjnego, teraz Ministerstwo Zdrowia proponuje kolejne kilka milionów litrów płynu, kilkadziesiąt milionów maseczek - podał Dariusz Piontkowski.

Zaznaczył, że przygotowanych jest też kilkadziesiąt tysięcy termometrów bezdotykowych.

Dziennikarze pytali go o ewentualne zwiększenie nakładów z budżetu centralnego dla szkół. Przypomniał, że zapewnienie środków na funkcjonowanie szkół leży w kompetencjach samorządów, również zapewnienie ewentualnych środków ochronnych.

Zaznaczył jednocześnie, że oprócz tej pomocy państwa dla samorządów i szkół w ciągu roku szkoły, które nie funkcjonowały, zaoszczędziły pieniądze, ponieważ nie korzystały z mediów - mniejsze były rachunki za prąd, wodę czy ogrzewanie.

Piontkowski podkreślił, że liczy, że burmistrzowie, wójtowie te zaoszczędzone środki przeznaczą na zwiększenie bezpieczeństwa placówek w nowym roku szkolnym. Przypomniał, że mimo braku obowiązku ustawowego ta kilkudziesięciomilionowa pomoc w postaci płynu czy maseczek i termometrów to istotna, realna pomoc dla samorządów i szkół.

Nowy rok szkolny

Z nowym rokiem szkolnym 2020/2021 szkoły mają wrócić do stacjonarnego nauczania. Mają w nich obowiązywać wytyczne sanitarne ogłoszone na początku sierpnia. Tam, gdzie będzie zwiększone zagrożenie epidemiczne, możliwe będzie przejście na kształcenie na odległość bądź na system mieszany. Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić zajęcia na czas oznaczony za zgodą organu prowadzącego wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z wytycznymi, do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

W wytycznych wskazano, że w szkołach będą obowiązywać ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (bezzwłocznie po przyjściu do szkoły), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Osoby wchodzące do budynku szkoły powinny mieć możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk. Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia do szkoły.

W miarę możliwości rekomenduje się też taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi szkole i ograniczy gromadzenie się uczniów. Wskazano, że mogą to być np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły i różne godziny przerw lub zajęć na boisku. Należy także unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. Sale lekcyjne mają być wietrzone.

Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w szafce ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy