Reklama

Reklama

Obowiązkowe noszenie maseczek. Szczegóły projektu

Ministerstwo Zdrowia opublikowało we wtorek projekt rozporządzenia w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Jakie dokładnie zmiany szykuje rząd?

W projekcie zapisano, że od 16 kwietnia 2020 roku do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania:

Reklama

  • w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
  • w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach;
  • na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż;
  • na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Kiedy nie stosuje się przepisu?

Przepis nie znajdzie zastosowania, jeśli samochodem przeznaczonym do przewozu maksymalnie dziewięciu osób (łącznie z kierowcą) będą jechać osoby "wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące" oraz w przypadku dzieci poniżej dwóch lat, a także osób, które "nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu trudności w oddychaniu lub niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa".

W projekcie zaznaczono jednocześnie, że w sytuacji "legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa".

"Biorąc pod uwagę wzrost ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zidentyfikowane przypadki zachorowań na COVID-19, jest konieczne podjęcie działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Kwarantanna ich nie obejmie

Projekt przewiduje też, że z obowiązku odbywania kwarantanny zwolnione zostaną osoby "wykonujące pracę lub świadczące usługi na morskich platformach wydobywczych i wiertniczych zlokalizowanych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego w oparciu o inny stosunek, niż marynarska umowa o pracę".

"14-dniowy system pracy na platformach wiertniczych powoduje, iż osoby kończące zmianę w ramach obecnych przepisów zobowiązane są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Jednocześnie po tym okresie wracają na platformę na kolejną zmianę. W praktyce oznacza to, iż pracownicy platform nie korzystają z przysługujących im uprawnień do odpoczynku" - uzasadniono.

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy