Reklama

Reklama

Nowe rozporządzenie: Dawkę może otrzymać każda osoba powyżej 18. roku życia. Pod jednym warunkiem

Jeśli istnieje ryzyko zmarnowana szczepionki przeciw COVID-19, dawkę może otrzymać każda osoba powyżej 18. roku życia. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w tej sprawie.

Reklama

W nowym zmienionym rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zawarto przepis, zgodnie z którym "w sytuacji ryzyka niewykorzystania szczepionki, dopuszcza się szczepienie osób innych niż określone w ust. 1, które ukończyły 18 lat".

Reklama

Jak wcześniej informowało Ministerstwo Zdrowia, "program szczepień to nadzieja na to, że w najbliższym czasie pokonamy epidemię". 

- Staramy się być z Narodowym Programem Szczepień o krok przed dostawami, które w najbliższym czasie będą coraz większe. Do 9 maja każdy z nas, kto skończył 18 lat, otrzyma e-skierowanie. Będziemy mogli zarejestrować się na szczepienie zgodnie z nowym harmonogramem - począwszy od 26 kwietnia codziennie uruchamiana będzie rejestracja dla kolejnych roczników - poinformowano na stronie gov.pl. 

Dlatego została podjęta decyzja, że każda osoba dorosła będzie mogła skorzystać z niewykorzystanej dawki w punkcie szczepień, aby - jak tłumaczą osoby odpowiedzialne za program szczepień - żadna szczepionka się nie zmarnowała.

- Jeśli istnieje ryzyko, że jakaś dawka może pozostać niewykorzystana, dopuszczamy szczepienie każdej osoby powyżej 18. roku życia - mówił Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Kto może korzystać z usług hotelarskich?

Nowe rozporządzenie zawiera ponadto modyfikacje o charakterze porządkującym przepisy dotyczące przekraczania granicy państwa oraz skorelowanego z tym obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny. Chodzi m.in. o kwestię przekazywania przez Straż Graniczną danych osób poddawanych obowiązkowej kwarantannie albo izolacji przewoźnikom lotniczym.

Regulacja wprowadza ponadto możliwość korzystanie z usług hotelarskich m.in. przez inspektorów dozoru jądrowego w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych oraz osoby uczestniczące w szkoleniach wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego.

Możliwość skorzystania z usług hotelarskich otrzymują na mocy rozporządzenia osoby zdające oraz uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego. Uzasadnione jest koniecznością zapewnienia ciągłości realizacji działań związanych z organizacją egzaminów czeladniczych i egzaminów mistrzowskich wobec zbliżającego się terminu zakończenia nauki zawodu uczniów III klas branżowych szkół I stopnia.

Szczepieni będą nie tylko zawodnicy przygotowujący się do igrzysk

Rozporządzenie wyłącza z zakazu organizacji zgromadzeń m.in. szkoleń lub egzaminów dla osób ubiegających się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Z zakazu organizacji zgromadzeń wyłączone zostają również szkolenia i przeszkolenia związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o bezpieczeństwie morskim. Chodzi min. o umożliwienie morskim jednostkom edukacyjnym prowadzenie szkoleń i przeszkoleń dla marynarzy w okresie pandemii. Także egzaminy czeladnicze i egzaminy mistrzowskie zwolnione będą z zakazu organizacji zgromadzeń.

W rozporządzeniu przewidziano ponadto dodanie do katalogu podmiotów, które mogą zostać poddane szczepieniu przeciwko COVID-19, obok członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, zawodników przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, również członków sztabów szkoleniowych polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, członków sztabów szkoleniowych zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz członków Misji Olimpijskiej i Misji Paraolimpijskiej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu.

Przekaż 1 proc. na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJReklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje