Reklama

Reklama

Nowe obostrzenia w Polsce. Szczegóły rządowego rozporządzenia

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie rządu w sprawie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 roku obowiązywać będą m.in. obostrzenia w działalności hoteli i galerii handlowych. Będą mogły działać tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowalne i meblowe. Nadal nieczynne będą dyskoteki, baseny i siłownie. W noc sylwestrową wprowadzona zostanie godzina policyjna.

W rozporządzeniu zapisano, że od dnia 31 grudnia 2020 roku od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia 2021 roku do godz. 6.00 na obszarze Polski przemieszczanie się osób jest możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych albo wykonywania działalności gospodarczej oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb, związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Hotele zamknięte

Zgodnie z rozporządzeniem od 31 grudnia do 17 stycznia obowiązywać będą ograniczenia w działalności hoteli. 

Usługi hotelarskie będzie można świadczyć m.in. w hotelach robotniczych i hotelach dla pracowników sezonowych. Z zakwaterowania będą mogły korzystać wyłącznie osoby wykonujące zawód medyczny, piloci i załogi samolotów, kierowcy wykonujący transport drogowy,  pacjenci i ich opiekunowie czekający na uzyskanie świadczenia zdrowotnego oraz funkcjonariusze służb państwowych, m.in. policji, ABW, SOP, straży pożarnej. W hotelach będą mogli nocować również sportowcy i ich trenerzy, czy dyplomaci.

Reklama

Osoby te będą musiały potwierdzić, że korzystają z noclegu służbowo. W przypadku osób wykonujących zawód medyczny - będzie to dokument wystawiony przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Z kolei w przypadku zadań służbowych - legitymacja służbowa. Wykonując pracę zdalną, trzeba posiadać odpowiedni dokument wystawiony przez pracodawcę. W przypadku dyplomatów i wykonywania oficjalnych funkcji, odpowiedni dokument będzie musiało wydać MSZ.

Restauracje nieczynne, dania tylko na wynos

Z rozporządzenia wynika też, że do 17 stycznia nadal nie będą mogły działać normalnie restauracje. 

Przedsiębiorcy prowadzący takie punkty - tak, jak to jest obecnie - będą mogli wydawać posiłki jedynie na wynos. 

Zamknięte galerie handlowe

Od 28 grudnia do 17 stycznia zostanie też ograniczona działalność galerii handlowych. Zakaz handlu detalicznego będzie obowiązywał w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 metrów kwadratowych.

W galeriach będą mogły działać tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowalne, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi. Będzie też obowiązywał zakaz prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych oraz gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos.

Zakazane będzie również prowadzenie handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

Osoby przebywające w galeriach handlowych, sklepach, stacjach paliw oraz na targowiskach mają obowiązek nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

Galerie handlowe, sklepy i zarządzający targowiskami są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Ponadto, galerie i sklepy mają obowiązek dokonywać co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego, stanowiska obsługi lub dystrybutora na stacji paliw.

Z kolei zakłady pracy mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m.

W sklepach i na pocztach może przebywać jednocześnie nie więcej niż jedna osoba na 10 metrów kwadratowych w przypadku obiektów i placówek o powierzchni nie większej niż 100 metrów kwadratowych. Z kolei w przypadku obiektów i placówek o powierzchni większej może przebywać jednocześnie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Od 28 grudnia do dnia 17 stycznia w galeriach handlowych zakazane jest prowadzenie sal zabaw.

Godziny dla seniorów

Utrzymane zostały także godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 sklepy spożywcze, drogerie, apteki oraz poczty będą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Godziny dla seniorów nie obowiązują w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a także w przypadku handlu hurtowego, sklepików szkolnych oraz na lotniskach.

Dyskoteki, baseny i siłownie nieczynne

W dniach 28 grudnia - 17 stycznia nie będą mogły też działać: dyskoteki i kluby nocne oraz baseny, aquaparki, siłownie, kluby i centra fitness, z wyłączeniem tych działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, czy przeznaczonych dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

W domach maksymalnie do pięciu osób

Do odwołania został przedłużony zakaz organizowania w domach imprez i spotkań powyżej pięciu osób. Co ważne, do tego limitu nie wlicza się osoby organizującej imprezę oraz osób z nią mieszkających. 

Zgodnie z nowymi przepisami do limitu nie będzie się także wliczało osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Zakaz zgromadzeń

Do 17 stycznia zakazuje się organizowania zgromadzeń, z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji, przy czym nie może w nich uczestniczyć więcej niż pięć osób. Tak, jak dotychczas, uczestnicy zgromadzenia muszą zakrywać usta i nos, są także zobowiązani do zachowania co najmniej 1,5 metra odległości między sobą. Odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów.

Co z limitami w kościołach?

Rozporządzenie reguluje również zasady, według których do 17 stycznia mogą odbywać się zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych. W kościołach nadal obowiązuje limit maksymalnie jednej osoby na 15 metrów kwadratowych, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 metra.

W świątyniach i obiektach kultu religijnego nadal obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. 

Ograniczenia dla osób do 16. roku życia

Do 17 stycznia przedłużono zasadę, że w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką rodzica, opiekuna albo innej osoby dorosłej. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu.

Ponadto nowe rozporządzenie przewiduje, że nastolatkowie bez opieki osoby dorosłej będą mogli pójść do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu - także do miejsca realizacji tej nauki.

Ograniczenie nie obejmuje także przemieszczania się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego, lub półkolonii.

10-dniowa kwarantanna po przekroczeniu granicy

Zgodnie z dokumentem do 17 stycznia wstrzymany zostaje pasażerski transport kolejowy wykonywany z przekroczeniem granicy kraju. Do tego samego dnia osoba przekraczające granicę w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest zobowiązana przekazać Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę. Powinna również przekazać swój numer telefonu.

Osoba taka po przekroczeniu zewnętrznej granicy UE jest zobowiązana do odbycia obowiązkowej 10-dniowej kwarantanny - licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy także osób przekraczających granicę statkiem powietrznym, transportem kolejowym, a także pojazdem publicznego transportu zbiorowego: przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej dziewięciu osób łącznie z kierowcą; służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego lub kombinowanego; pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie powyżej siedmiu i nie więcej niż dziewięć osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie międzynarodowym osób.

Według nowych przepisów przewoźnik powinien poinformować pasażerów o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny, zaś osoba przekraczająca granicę powinna przed jej przekroczeniem przekazać przewoźnikowi informację o miejscu odbycia kwarantanny. Z kolei przewoźnik powinien niezwłocznie przekazać ją jednostce podległej ministrowi zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Kto nie musi poddać się kwarantannie?

Kwarantanny nie muszą odbywać osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, w tym członkowie załóg statków powietrznych, rybacy i marynarze, w tym również ci, którzy udają się do portów innym środkiem transportu.

Z kwarantanny zwolnione są również osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji związanych z przesyłem paliw ciekłych, a także kierowcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy lub międzynarodowy transport kombinowany powracający z zagranicy lub podróżujący tranzytem przez Polskę innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, w celu odpoczynku oraz po odebraniu odpoczynku za granicą.

W katalogu osób zwolnionych z odbywania kwarantanny znaleźli się także m.in. członkowie obsad pociągów transportu towarowego, kierowcy drogowego transportu towarowego wykonujący taki transport pojazdami lub zespołami pojazdów o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, a także kierowcy wykonujący przewóz osób w pojazdach przystosowanych do przewozu powyżej siedmiu i nie więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

Kwarantanny nie muszą odbywać także członkowie misji dyplomatycznych, żołnierze, uczniowie pobierający naukę na terenie Polski oraz ich opiekunowie, studenci, a także zawodnicy biorący udział w międzynarodowych zawodach sportowych i medycy.

Do katalogu osób zwolnionych z kwarantanny wprowadzono również osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19.

Kwarantanny nie muszą odbywać również osoby przekraczające granicę wewnętrzną w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub kraju sąsiadującym.

***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź!

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link: GRAM o duże pieniądze już teraz!


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje