Reklama

Reklama

Niepokojące sygnały od pacjentów. Sprawdzają funkcjonowanie przychodni

W ostatnich miesiącach Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec odnotował znaczący wzrost zgłoszeń dotyczących braku dostępu do świadczeń zdrowotnych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - podało w czwartek (1 października) jego biuro.

Rzecznik weryfikuje sygnały napływające od pacjentów.

Nieprawidłowości w przychodniach

W ostatnim tygodniu pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta dokonali weryfikacji 24 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie grodziskim woj. mazowieckiego. Celem weryfikacji było sprawdzenie, czy na terenie powiatu występują problemy z: zarejestrowaniem się do lekarza osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej czy przez telefon, osobistą wizytą, wizytą domową czy też wizytą recepturową związaną z przepisaniem przyjmowanych na stałe leków w chorobach przewlekłych.

Działania prowadzone przez rzecznika wykazały, że w 79 proc. sprawdzanych 24 placówek nie można zarejestrować się osobiście do lekarza (brak możliwości wejścia do przychodni), do 12 proc. placówek nie można się dodzwonić, a z 8 proc. kontakt jest utrudniony. W 13 proc. placówek, pomimo kontaktu telefonicznego, nie było możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego, zarówno w dniu zgłoszenia, jak i kolejnych dniach.

Reklama

W przychodniach, w których wystąpiły nieprawidłowości, rzecznik skieruje wystąpienie o podjęcie działań naprawczych. W przypadku braku ich realizacji zostaną podjęte stosowne kroki, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Co mówią przepisy?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Narodowego Funduszu Zdrowia przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny zapewnić dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8 a 18, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy