Reklama

Reklama

Nauczanie hybrydowe dla kogo i od kiedy? Nowe obostrzenia

Pandemia koronawirusa gwałtownie przyspieszyła. W związku z tym rząd zdecydował o wprowadzeniu nowych obostrzeń dotyczących szkół. W tryb nauczania hybrydowego przechodzą szkoły wyższe i średnie w strefie żółtej. Od kiedy zmiany zaczynają obowiązywać?

Przepisy dotyczące nauczania hybrydowego wchodzą w życie od soboty (17 października). Szkoły średnie i wyższe znajdujące się w żółtej strefie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego. Nauka hybrydowa oznacza połączenie lekcji przeprowadzonych zdalnie i w szkołach. 

Reklama

Z kolei w strefie czerwonej uczniowie szkół średnich i wyższych będą się uczyć wyłączne zdalnie, z wyjątkiem zajęć praktycznych. Bez zmian mają działać przedszkola i szkoły podstawowe.

O zmianach poinformowali w czwartek (15 października) premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szkoły i koronawirus. Zalecenia MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało też zalecenia dla dyrektorów  publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych w strefach zarówno żółtej jak i czerwonej. Resort edukacji przypomina, że organizacja pracy szkoły powinna uwzględniać wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek (od 1 września 2020 r.), w zakresie higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, organizacji pracy burs/internatu oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników. Jak informuje MEN dodatkowo można: 

- ustalić godziny przychodzenia klas do szkoły (np. co 5-10 minut);

- ustalić godziny rozpoczynania zajęć dla klas/oddziałów (np. co godzinę);

- ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;

- wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

- wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu, urządzeń, maszyn;

- wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa;

- wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa (np. wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali);

- ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych 

- mierzyć termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej;

- w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej - należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej; jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C - 37,9 °C - należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;

- wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych;

- zorganizować prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;

- w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas;

- w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego - nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje