Reklama

Reklama

​MZ podało zaktualizowane wytyczne dla stomatologów

Świadczenia stomatologiczne w ramach stomatologii dziecięcej, zachowawczej i chirurgii stomatologicznej mają być ograniczone tylko do pilnej interwencji - wynika z zaktualizowanych przez Ministerstwo Zdrowia zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń w dobie epidemii.

Resort w swoich wytycznych zaleca przed wizytą w gabinecie stomatologicznym telefoniczny kontakt z lekarzem, aby móc określić problem zdrowotny.

"Lekarz dokonuje oceny sytuacji i określa, czy przyczyna zgłoszenia wymaga wizyty w gabinecie stomatologicznym i wykonania procedury leczniczej, czy też może być ona odroczona, a pomoc doraźna udzielona pacjentowi w ramach teleporady" - napisał resort w stanowisku.

Ponadto zaleca lekarzom dentystom, aby przy podejmowaniu decyzji o formie interwencji uwzględnić stany wymagające doraźnej pomocy w tzw. stanie ostrym, jak i ryzyko progresji choroby i wystąpienia powikłań w perspektywie krótko-, średnio- i długoczasowej.

Reklama

Z kolei świadczenia ortodontyczne powinny opierać się na telemedycynie, interwencyjnej opiece lekarskiej i planowanej opiece lekarskiej.

Zabiegi protetyczne

W okresie epidemii nie powinny być realizowane nowe zabiegi protetyczne, zwłaszcza jeśli chodzi o te, które należy wykonać u osób w podeszłym wieku (w większości protezy wykonywane na NFZ) oraz procedury przebiegające z koniecznością szlifowania zębów.

"W przypadku wykonania protez stałych długotrwała praca w aerozolu śliny pacjenta podczas szlifowania może być przyczyną zakażenia lekarza i asysty" - ostrzegł resort.

Jednocześnie zalecił, aby lekarze kontynuowali wykonanie uzupełnień protetycznych rozpoczętych przed wprowadzeniem stanu epidemii, a gotowe protezy, które zostały dostarczone do gabinetu stomatologicznego przed tym okresem, należy oddać pacjentom z zachowaniem reżimu higienicznego i przestrzegając zasad postępowania ogólnego.

"Przed oddaniem protezy należy je umieścić w wodzie z 0,5-1 proc. roztworem nadtlenku wodoru na minimum 30 minut. Protezy będące w fazie próby protez oraz w fazie ustalenia zwarcia centralnego powinny trafić do gabinetu stomatologicznego co najmniej dobę przed wizytą" - napisało ministerstwo w wytycznych.

Uzupełnienie protetyczne

Każde uzupełnienie protetyczne powinno być opakowane oddzielnie w worek strunowy. Uzupełnienia powinny być poddane działaniu lampy UV-C przez 30 minut w celu dezynfekcji. Gdy nie ma możliwości zastosowania lampy UV-C, dostarczona praca może być wprowadzona do ust pacjenta po okresie siedmiu dni od dostarczenia. W tym okresie dostarczona praca powinna być przechowywana w szczelnym pojemniku. Po zakończonej wizycie uzupełnienie protetyczne przed przekazaniem do laboratorium techniki dentystycznej powinno zostać zdezynfekowane, opakowane w worek strunowy, a następnie poddane działaniu lampy UV-C przez 30 minut.

"Gdy nie ma możliwości zastosowania lampy UV-C, praca może być przekazana do laboratorium po okresie siedmiu dni od wizyty pacjenta. Oznacza to, że w przypadku stosowania 7-dniowych okresów kwarantanny dla poszczególnych faz prac protetycznych czas między wizytami pacjenta wydłuży się" - zaznaczył resort.

Przyjmując protezę do naprawy, należy ją odpowiednio odkazić, czyli umieścić w wodzie z 0,5-1 proc. roztworem nadtlenku wodoru na minimum 30 minut, a następnie szczelnie opakować do transportu. Jeżeli zachodzi konieczność pobrania wycisku należy bezwzględnie przestrzegać zasad jego dezynfekcji poprzez każdorazową wymianę płynu dezynfekującego na nowy po choćby jednorazowym jego użyciu, a wycisk należy szczelnie opakować przed przekazaniem do laboratorium techniki dentystycznej oraz poddać działaniu lampy UV-C przez 30 minut.

Leczenie protetyczne

Jednocześnie ministerstwo zaleca - w przypadku pacjentów wymagających natychmiastowego leczenia protetycznego po operacjach chirurgicznych w zakresie twarzoczaszki z powodu nowotworów - należy bezwzględne zastosowanie rygoru higienicznego w odniesieniu tak do pacjenta, personelu, jak też laboratorium techniki dentystycznej.

"W każdym niezbędnym przypadku leczenia protetycznego należy wziąć pod uwagę ochronę asysty, bez której zabiegi protetyczne są w większości niemożliwe do wykonania oraz konieczność dokładnego odkażenia całego gabinetu po takiej wizycie" - wynika z zaleceń.

Jak wskazał resort, elementem ryzyka jest też laboratorium techniki dentystycznej, w którym wykonuje się uzupełnienie protetyczne oraz transport między gabinetem a laboratorium, bo istnieje duże niebezpieczeństwo przeniesienia zakażenia między gabinetem stomatologicznym a laboratorium techniki dentystycznej.

Świadczenia periodontologiczne

Resort przypomniał też, że świadczenia periodontologiczne obejmują: diagnostykę kliniczną i leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej, w tym zmian nowotworowych wymagających pobrania materiału do badania histopatologicznego, diagnostykę i leczenie chorób przyzębia ze względu na ryzyko progresji choroby oraz wystąpienie powikłań zarówno miejscowych, jak i ogólnych w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

W tym przypadku świadczeń istnieje możliwość wykonywania maszynowego skalingu nad- i poddziąsłowego bez piaskowania, ze względu na wytwarzanie dużej ilości drobnocząsteczkowego aerozolu.

"Usunięcie złogów nazębnych powinno być przeprowadzane przy odpowiednim zabezpieczeniu osoby wykonującej zabieg w maskę FFP2 lub FFP3, z poszanowaniem niniejszych zaleceń" - uważa resort.

Chirurgia stomatologiczna

Zakres świadczeń realizowanych w gabinecie w ramach chirurgii stomatologicznej powinien być ograniczony do wykonywania procedur w stanach wymagających pilnej interwencji. Do procedur takich zalicza się: wewnątrz- i zewnątrzustne nacięcie ropnia, usunięcie zęba przyczynowego, usunięcie zęba zatrzymanego będącego przyczyną silnych dolegliwości bólowych lub stanu zapalnego, zabiegi leczenia torbieli i innych zmian zębopochodnych w przypadkach zropienia, pobranie wycinka lub wykonanie biopsji wycięciowej w przypadku podejrzenia zmian nowotworowych, chirurgiczne leczenie obrażeń zębowych i zębowo-wyrostkowych.

Resort nie zaleca wykonywania procedur planowych, które mogą być odroczone do czasu zniesienia stanu epidemii takich, jak usunięcie zęba ze wskazań ortodontycznych, zabiegi implantologiczne i zabiegi augmentacyjne.

Pacjentom ze stanem ostrym w jamie ustnej i z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 jako potencjalnie zakaźnym, pomoc stomatologiczna powinna być udzielana w wyznaczonych do tego celu jednostkach.

***

#POMAGAMINTERIA

Na Farmie Życia w Więckowicach mieszka 10 osób z autyzmem. Żadna z nich nie jest samodzielna, wymagają wsparcia w codziennych czynnościach życiowych. Jeśli Farma nie przetrwa, alternatywą dla jej mieszkańców pozostaje szpital psychiatryczny, koniec czułej opieki, przywiązani pasami do łóżka stracą poczucie bezpieczeństwa, stracą swój dom. Możesz im pomóc! Sprawdź szczegóły >>

W ramach akcji naszego portalu #POMAGAMINTERIA łączymy tych, którzy potrzebują pomocy z tymi, którzy mogą jej udzielić. Znasz inicjatywę, która potrzebuje wsparcia? Masz możliwość pomagać, a nie wiesz komu? Wejdź na pomagam.interia.pl i wprawiaj z nami dobro w ruch!

 


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy