Reklama

Reklama

​MSWiA: Kontrola na granicach przedłużona

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia, dotyczącą kontroli na granicy wewnętrznej. Kontrola zostaje przedłużona o kolejne 10 dni - poinformował wydział prasowy MSWiA.

"Kontrola graniczna na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją zostaje przedłużona o kolejne 10 dni - od 4 do 13 maja. Tak, jak dotychczas, granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach" - przekazał w komunikacie wydział prasowy MSWiA.

W komunikacie wskazano, że kontrola na granicy wewnętrznej przeprowadzana będzie w 42 wyznaczonych miejscach na granicy lądowej: na granicy z Czechami - 18, ze Słowacją - pięciu, z Niemcami - 16, z Litwą - trzech. Kontrola graniczna jest też prowadzona w czterech portach morskich oraz na 17 lotniskach.

Reklama

"Na przejściach granicznych - zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej - przy wjeździe do Polski utrzymane zostają ograniczenia dla cudzoziemców" - podkreślono.

Dodano, że duże ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski związane są z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

"Tak jak dotychczas kontrola graniczna będzie prowadzona przez Straż Graniczą, której działania wspierają policjanci, strażacy i żołnierze" - podano.

Przypomniano również, że przez granicę do Polski mogą wjechać m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP lub pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP, czy szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin. 

Reklama

Reklama

Reklama