Reklama

Reklama

Ministerstwo Zdrowia uzupełniło wykaz wyników badań wymagających zgłoszenia o SARS-CoV-2

Wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu przez laboratoria diagnostyczne został uzupełniony o wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną COVID-19. W odniesieniu do wybranych czynników określono obowiązek dołączania kopii sprawozdania z badania.


Ministerstwo Zdrowia skierowało w środę do ogłoszenia rozporządzenie "w sprawie zgłaszania wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi". Dotychczasowe straci moc z dniem wejścia w życie nowego.

Regulacja określa przesłanki zgłaszania wyników, sposób dokonywania tych zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są one przekazywane, a także wzory formularzy zgłoszeń.

Rozporządzenie uzupełnia dotychczasowy wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu przez laboratoria diagnostyczne, o wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę zakaźną COVID-19, równocześnie wskazując przesłanki zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku wirusa SARS-CoV-@.

Reklama

Obowiązek dołączania kopii sprawozdania z badania laboratoryjnego dotyczy biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących choroby zakaźne, które m.in. powodują powstanie obowiązku izolacji chorego lub podejrzanego o zachorowanie (błonica, cholera, dur brzuszny, dury rzekome A, B, C, dur wysypkowy, dżuma, Ebola (EVD), gruźlica, wysoce zjadliwa grypa ptaków u ludzi (HPAI), w szczególności spowodowana szczepami H7 i H5, ospa prawdziwa, tularemia, wąglik, wścieklizna, wirusowe gorączki krwotoczne, bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS), zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), a także stanowią czynniki zawleczeń niebezpiecznych chorób zakaźnych z regionów tropikalnych: wirusy chikungunya oraz Gorączki Nilu Zachodniego).

W myśl regulacji, obowiązek dołączania kopii sprawozdania z badania laboratoryjnego dotyczy także czynników chorobotwórczych wywołujących choroby zakaźne, podlegające programom eradykacji przez Światową Organizację Zdrowia, w tym ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis), odra i różyczka.

Obowiązek dotyczy też czynników chorobotwórczych wywołujących choroby, które powodują znaczne trudności związane ze stosowaniem zróżnicowanych metod diagnostycznych stosowanych w badaniach i interpretacji wyników tych badań. Chodzi m.in. o bąblowicę, boreliozę i legionellozę.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy