Reklama

Reklama

Koronawirus w Polsce. Zmieniono zasady przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych

Zmianę w zasadach przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych uogólniają kryteria, dzięki czemu będą one czytelniejsze dla lekarzy kierujących - podkreśla dyrektor szpitala na PGE Narodowym w Warszawie dr Artur Zaczyński.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie opublikował we wtorek (24 listopada) komunikat dotyczący aktualizacji zasad przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych. Do komunikatu dołączono komentarz dyrektora Szpitala Narodowego. 

"Wprowadzona zmiana uogólnia kryteria przyjęcia pacjentów do szpitala tymczasowego, co ma sprawić, że będzie czytelniejsza dla lekarzy kierujących" - podkreśla dr Artur Zaczyński.

Stopień zaawansowania zapalenia płuc

"W praktyce możemy przyjąć pacjenta bez pełnej diagnostyki radiologicznej (co było brane pod uwagę, ale nie każdy szpital, który kieruje do nas pacjenta, dysponował całodobową obsadą radiologiczną). Z tego powodu część diagnostyki - np. komputerowe obrazowanie płuc - możemy wykonywać na miejscu, wykorzystując sprzęt działający w szpitalu tymczasowym" - wyjaśnia dr Zaczyński.

Reklama

Jak wskazuje, kryterium odnośnie do stopnia zaawansowania zapalenia płuc jest zawsze sprawą do bezpośredniego ustalenia z centrum koordynacyjnym, a przyjęcie pacjenta zostało uzależnione od jego stanu klinicznego. "Dzięki temu mamy możliwość oceny, czy jesteśmy w stanie przyjąć pacjenta z jego obciążeniami i podjąć adekwatną decyzję odnośnie miejsca leczenia" - dodaje.

"Oznacza to, że w zależności od rozwoju pandemii możemy się spodziewać większej liczby pacjentów przebywających w Szpitalu Narodowym" - podkreśla.

Pozostałe kryteria

Jak wyjaśniła Iwona Sołtys z CSK MSWiA, zmiana została wprowadzona 23 listopada. Poza stopniem zaawansowania zapalenia płuc dotyczy ona warunkowego przyjęcia pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej, na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego w wyjątkowych sytuacjach.

W publikacji CSK MSWiA czytamy, że nowe zasady przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych określają, że przyjmowani do nich będą chorzy wymagający hospitalizacji, którzy posiadają: dodatni wyniki PCR lub Ag rekomendowanego przez MZ i GIS, RTG lub TK z ostatnich pięciu dni (przy czym dopuszcza się warunkowo przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego oraz uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem szpitala tymczasowego).

Kiedy pacjent nie zostanie przyjęty?

Z kolei kryteria wykluczające z przyjęcia do szpitala tymczasowego to ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania szpitala tymczasowego, niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta, wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa, aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i psychozy, stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami, zaawansowane zespoły otępienne, współistniejące wybrane choroby zakaźne i patogeny alarmowe, nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy