Reklama

Reklama

Koronawirus w Polsce. Główny inspektor sanitarny zmienił wytyczne dla przedszkoli

Na wniosek rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców główny inspektor sanitarny zmienił wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech, "zwiększając liczbę dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszając minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali" - poinformował rzecznik MŚP w najnowszym komunikacie.

Dotychczasowe wytyczne dotyczące m.in. przedszkoli obowiązywały od 4 maja br. W grupie mogło przebywać do 12 dzieci, a minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie mogła być mniejsza niż cztery m kwadratowe na jedno dziecko i każdego opiekuna.

Jednak, "na skutek sygnałów o istotnych utrudnieniach związanych z ww. limitami dla przedsiębiorców prowadzących przedszkola, a także mając na uwadze społeczne tło tego problemu związane z oczekiwaniami i potrzebami rodziców powracającymi do pracy w ramach kolejnego etapu ‘odmrażania gospodarki’, rzecznik MŚP pismem z dnia 15 maja 2020 r. wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego dr hab. n. med. Jarosława Pinkasa o zmianę wytycznych z dnia 4 maja 2020 r. poprzez zwiększenie liczby dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszenie minimalnej powierzchni przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w Sali (pisownia org.)" - podano. Rzecznik MŚP zwrócił się również do minister rozwoju Jadwigi Emilewicz z prośbą o wsparcie proponowanych rozwiązań.

Reklama

Główny Inspektor Sanitarny, jak wskazano w piśmie, pozytywnie rozpatrzył powyższy wniosek. Tym samym "w zaktualizowanych wytycznych z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w przypadku przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego - przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż trzy m kwadratowe na jedno dziecko i każdego opiekuna, a w grupie może przebywać do 16 dzieci.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje