Reklama

Kina plenerowe, plany filmowe, próby w teatrach. Oto co zmieni się w kulturze

W trzecim etapie odmrażania polskiej gospodarki pojawiły się zmiany dotyczące życia kulturalnego. Od 18 maja dozwolone będzie m.in. funkcjonowanie kin plenerowych i samochodowych. Filmowcy mogą wrócić na plany zdjęciowe, a artyści na teatralne próby.

Jak podkreśla resort kultury, kina samochodowe i plenerowe mogą działać przy zachowaniu dystansu społecznego. 

"Widzowie powinni przed, w trakcie, jak również po pokazie pozostawać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu" - zastrzeżono.

Co z dodatkowymi - np. gastronomicznymi - usługami w kinie samochodowym? Obsługa ma dostarczać jedzenie bezpośrednio do aut - podobnie, jak tradycyjnych punktach gastronomicznych. Widzowie nie mogą opuszczać pojazdów. Co ważne, muszą zakrywać usta i nos w sytuacji, gdy będą mieli uchylone okno.

Do udziału w pokazach w ramach kin samochodowych mają być dopuszczane tylko auta osobowe.

Reklama

Praca na planach filmowych

Resort kultury podał też wstępne informacje co do tego, jak ma wyglądać praca na planach filmowych.  

"Zalecane jest m.in., by wszyscy członkowie ekipy pracowali w maseczkach, o ile nie uniemożliwia im to skutecznego wykonywania ich zadań i obowiązków. Wyjątki obejmują aktorów ze względu na charakteryzację i fryzury - w tym wypadku zalecane jest zachowanie przez nich dystansu wobec innych członków ekipy filmowej" - podkreślono w komunikacie.

Ministerstwo zaleca maksymalne ograniczenie liczby osób na planie. Sugeruje też rozmieszczanie ekipy w taki sposób, żeby nie tworzyć większych skupisk - miałoby temu służyć wydzielenie stref poruszania się po planie.

Powrót prób i nagrań

Od poniedziałku (18 maja) artyści mają mieć możliwość odbywania prób i ćwiczeń, a także realizacji nagrań audio i wideo. Ma to przygotować instytucje kultury i rozrywki do wznowienia działania w czwartym etapie odmrażania gospodarki.

"Obecne złagodzenie ograniczeń umożliwi organizację prób w teatrach dramatycznych, muzycznych i lalkowych, filharmoniach, operach oraz innych form ćwiczeń i lekcji w teatrach baletowych" - podał resort kultury.

"Próby, lekcje i ćwiczenia będą mogły prowadzić - oprócz instytucji kultury - także zespoły, orkiestry i grupy artystyczne zorganizowane w formule NGO, często działające w domach i ośrodkach kultury. Będzie też możliwość dokonywania nagrań fonograficznych i audiowizualnych, dzięki czemu wiele zespołów artystycznych będzie mogło powrócić do działań zapewniających im dodatkowy dochód, jak również realizacji zaplanowanych już projektów" - podkreślono.

Szczegółowe wytyczne dla poszczególnych instytucji kultury mają zostać opublikowane na stronach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opracowanie: Maciej Nycz

RMF FM

Reklama

Reklama

Reklama