Reklama

Reklama

Dla kogo trzecia dawka szczepionki? Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że trzecią dawkę szczepionek mRNA stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie przynajmniej 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Wymieniono siedem grup osób: 

1. Osoby otrzymujące aktywne leczenie przeciwnowotworowe;

2. Osoby po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne; 

3. Osoby po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich dwóch lat;

4. Osoby z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;

5. Osoby z zakażeniem wirusem HIV;

6. Osoby leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;

7. Osoby dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Reklama

Trzecia dawka szczepionki. Jakim preparatem?

"U osób wieku powyżej 18 lat należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna), zaś u dzieci w wieku 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech" - wskazało ministerstwo.

W komunikacie zaznaczono, że "zalecenia te mogą być uaktualnione wraz z decyzją Europejskiej Agencji Leków dotyczącej podawania dodatkowej (trzeciej) dawki dla każdego z ww. preparatów".

Poinformowano, że "do podania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 należy stosować ten sam preparat (Comirnaty Pfizer-BioNTech lub Spikevax Moderna), którym zrealizowano dwudawkowe szczepienie". Wskazano, że "w sytuacji, jeżeli preparat ten jest niedostępny, można podać inny preparat mRNA". "Zalecenie to dotyczy osób od 18. roku życia" - dodano.

Ministerstwo zaznaczyło, że "aktualnie nie ma wystarczających danych wskazujących na zasadność podawania dodatkowej dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 u osób z niedoborem odporności zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki Vaxzevria (AstraZeneca) lub pojedynczą dawką szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen".

Podkreślono, że "nie należy podawać więcej niż trzech dawek szczepionki mRNA przeciwko COVID-19"

Wyjaśniono, że "przy ocenie stanu układu odporności pacjenta należy uwzględnić stopień ciężkości choroby, czas jej trwania, stan kliniczny pacjenta, powikłania, choroby współistniejące oraz każdą potencjalnie immunosupresyjną terapię".

Wskazano, że "jeżeli to możliwe, dawki szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 (zarówno dawki szczepienia podstawowego, jak i dawkę dodatkową) należy podać nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem lub wznowieniem leczenia immunosupresyjnego, przy czym termin wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 powinien uwzględniać aktualne lub planowane leczenie immunosupresyjne, a także optymalizację zarówno stanu klinicznego pacjenta, jak i odpowiedzi na szczepionkę".

"Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie" - czytamy w komunikacie. Dodano, że "nie zaleca się także wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie".

Trzecia dawka szczepionki. Skąd wziąć skierowanie?

W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania dla osób uprawnionych, lekarz może wystawić skierowanie samodzielnie. "Wystawienie przez lekarza skierowania na dodatkową (trzecią) dawkę dla osób spoza ww. grup pacjentów odbywa się na wyłączną odpowiedzialność lekarza" - wyjaśniono.

Zaznaczono, że wymagania dla osób kwalifikujących i wykonujących szczepienia są takie same, jak w przypadku każdego innego szczepienia przeciwko COVID-19. "W przypadku wątpliwości punkt szczepień może skonsultować się z odpowiednim specjalistą" - zaleciło MZ.

Minister Niedzielski powiedział, że rekomendacja obejmuje grupę 220 tys. osób, a dla 140 tys. osób. zostały już sporządzone e-skierowania na dodatkowe szczepienie.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama