Reklama

Reklama

Koronawirus: Ponad 4,7 mln zł kar za nieprzestrzeganie obostrzeń

Łączna kwota kar związanych ze zwalczaniem COVID-19 nałożonych przez państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych przekroczyła 4,7 mln zł - poinformował rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar.

Kary nakładane są m.in. za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny i izolacji. Wymierzane są w drodze decyzji administracyjnej, najczęściej na podstawie informacji przekazywanych przez policję.

Podstawą prawną jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Dodatkową podstawą do wymierzania kar pieniężnych są znowelizowane przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (art. 48a).

Reklama

Administracyjna kara pieniężna może być nałożona w wysokości do 30 tys. złotych. Jak podaje rzecznik GIS, zapisy obu ustaw nie regulują odrębnie przesłanek wymiaru administracyjnej kary pieniężnej. "Zastosowanie mają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, które określają przesłanki wysokości administracyjnej kary pieniężnej (art. 189d). Stronie przysługuje możliwość odwołania i skargi do sądu" - poinformował Bondar.

Dodał, że w skrajnych sytuacjach złożono wnioski do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 165 Kodeksu karnego.

"Kary przyniosły efekt, gdyż liczba przypadków naruszenia zasad kwarantanny i innych obostrzeń spadła praktycznie do zera" - powiedział rzecznik GIS.

Zaznaczył, że inspektorzy sanitarni nie nakładają kar automatycznie, analizują każdy przypadek dotyczący nieprzestrzegania nakazów lub zakazów i naruszenia przepisów o zapobieganiu chorobom zakaźnym.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje