Reklama

Reklama

"Bezprecedensowe inwestycje". Co postanowią unijni liderzy?

Na czwartkowej wideokonferencji unijni liderzy mają zdecydować o potrzebie wprowadzenia szeroko zakrojonego systemu zarządzania kryzysowego w UE jako odpowiedź na wnioski, jakie zostały wyciągnięte z obecnego kryzysu związanego z pandemią - wynika z projektu konkluzji, z którym zapoznała się PAP.

Projekt po konsultacjach z krajami UE przygotował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Czwartkowe rozmowy będą już trzecim "wideoszczytem" unijnych liderów, jaki odbędzie się po wybuchu w UE epidemii koronawirusa.

Liczący 20 punktów dokument mówi m.in. o tym, że podczas gdy pilną sprawą jest obecnie walka z pandemią koronawirusa i jej bezpośrednimi konsekwencjami, Unia powinna zacząć przygotowywać się do powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw i gospodarek, wyciągając wszystkie wnioski z kryzysu.

W dokumencie czytamy, że będzie to wymagało "kompleksowego planu naprawy i bezprecedensowych inwestycji". W tym celu przywódcy UE mają zachęcić Komisję Europejską do rozpoczęcia prac nad "mapą drogową" dla UE po kryzysie.

Reklama

"Musimy także wyciągnąć wszystkie wnioski z obecnego kryzysu i zacząć zastanawiać się nad odpornością naszych społeczeństw w konfrontacji z takimi wydarzeniami. W związku z tym nadszedł czas na wprowadzenie bardziej ambitnego i szeroko zakrojonego systemu zarządzania kryzysowego w UE, w tym na przykład europejskiego centrum zarządzania kryzysowego" - czytamy w dokumencie.

Dokument zakłada też, że w późniejszym czasie przywódcy ocenią, czy potrzebne będzie przedłużenie zamknięcia zewnętrznych granic UE dla obcokrajowców poza wprowadzony okres 30 dni.

Projekt mówi również o tym, że tam, gdzie wprowadzono tymczasowe kontrole na granicach wewnętrznych, rządzący zapewnią sprawny przepływ osób i towarów oraz znajdą "odpowiednie rozwiązania" dla obywateli UE, którzy nie mogą przedostać się do swoich krajów w efekcie zamknięcia granicy.

Przywódcy mają tez wezwać Komisję do kontynuowania i wzmożenia wysiłków na rzecz zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w sprzęt medyczny w całej UE.

Projekt zakłada też wezwanie do KE o aktywnie realizowanie wspólnych zamówień na środki ochrony osobistej, sprzęt medyczny i testy oraz w razie potrzeby zwiększenie budżetu na stworzenie strategicznych zapasów sprzętu medycznego w ramach mechanizmy rescEU.

"Istnieje pilna potrzeba wymiany informacji naukowych i współpracy zarówno w UE, jak i na całym świecie w celu opracowania szczepionki w możliwie najkrótszym czasie oraz udostępnienia jej wszystkim potrzebującym, bez żadnych barier geograficznych. Będziemy wspierać europejskie firmy w tym zakresie. Uruchomiono już 140 mln euro na 17 projektów dotyczących opracowania szczepionek" - czytamy w dokumencie.

Przywódcy mają też wezwać państwa członkowskie, Komisją Europejską i szefa unijnej dyplomacji do dalszych działań wysiłków, aby obywatele UE, którzy pozostali w krajach trzecich i chcą wrócić do domu, mogli to zrobić.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

Reklama

Reklama

Reklama