Reklama

Reklama

Sąd: Marcin P. nie ma prawa do ochrony swych danych i wizerunku

Prawo społeczeństwa do informacji jest wyższą wartością niż prawo do ochrony danych osobowych i wizerunku byłego prezesa Amber Gold Marcina P. - uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie i prawomocnie utrzymał oddalenie pozwu P. wobec jednego z tygodników, który je ujawnił w 2012 r.

W poniedziałek SA utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który w 2013 r. oddalił pozew Marcina P. wobec wydawcy tygodnika "Uważam Rze". Za opublikowanie w nim w grudniu 2012 r. bez swej zgody nazwiska i wizerunku P. (który był już wtedy aresztowany) żądał 10 tys. zł zadośćuczynienia.

Reklama

SO uznał, że sprawa P. była szeroko komentowana, a wizerunek i dane powoda były powszechnie znane, np. Prokurator Generalny podawał z trybuny Sejmu jego pełne dane. Według SO powód nie wykazał, by wskutek działań pozwanego doznał krzywdy.

Badając apelację Marcina P., SA nabrał wątpliwości, czy zgodny z konstytucyjną wolnością pozyskiwania i rozpowszechniania informacji jest przepis Prawa prasowego z 1984 r., zabraniający mediom - bez zgody samego zainteresowanego, albo właściwego prokuratora czy sądu - publikowania danych osobowych i wizerunku osób, przeciw którym trwa śledztwo lub proces karny. 

W maju 2015 r. SA zadał Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne w tej sprawie. Cofnął je jednak latem br.

W poniedziałek SA oddalił apelację Marcina P. W uzasadnieniu wyroku sędzia SA Jacek Sadomski mówił, że ten zakaz Prawa prasowego nie ma charakteru bezwzględnego i musi być wykładany w zgodzie z konstytucją, której jedną z fundamentalnych zasad jest prawo do swobody wypowiedzi i wolności prasy. "Ważąc prawa powoda i prawa opinii publicznej, SA uznaje, że wyższą wagę należy przypisać prawu społeczeństwa do bycia poinformowanym" - oświadczył sędzia.

Marcin P. może jeszcze złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego (w SA nie stawił się nikt w jego imieniu). Reprezentująca stronę pozwaną radca prawna Agnieszka Rolińska powiedziała PAP, że to słuszny i bardzo dobrze uzasadniony wyrok, o precedensowym znaczeniu dla wydawców pracy.

Obowiązujące Prawo prasowe pochodzi z lat 80. Choć było wielokrotnie nowelizowane, od dawna jest krytykowane m.in. przez organizacje dziennikarskie jako nieprzystające do warunków demokracji, realiów współczesnych mediów oraz do orzecznictwa Trybunału w Strasburgu.

Łukasz Starzewski (PAP)

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje