Reklama

Reklama

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy krytykuje Danię

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muiżnieks skrytykował Danię za wprowadzane nowych przepisów migracyjnych. Ostrzega, że mogą być niezgodne z międzynarodowymi standardami.

Nils Muiżnieks w liście skierowanym do duńskiego rządu wyraził zaniepokojenie zaproponowanymi zmianami przepisów. Umożliwiają one zatrzymywanie osób ubiegających się o azyl, przewidują utrudnienia w łączeniu rodzin i możliwość konfiskaty posiadanego przez emigrantów mienia.

"Jestem szczególnie skonsternowany propozycją dysponowania majątkiem osób przybywających do Danii w poszukiwaniu azylu, aby z odebranych pieniędzy pokryć koszty ich utrzymania" - napisał Komisarz Praw Człowieka Rady Europy.

Ocenił, że takie działania mogą prowadzić do naruszenia godności ludzi oraz ich prawa do własności. Nils Muiżnieks podkreślił, że w "obecnych trudnych czasach przestrzeganie wspólnych praw człowieka, jak również unikanie naruszania obowiązujących standardów jest czymś więcej niż koniecznością".

Reklama

Nawiązał też do swoich wcześniejszych wypowiedzi, w których apelował, aby zarówno ubiegający się o azyl, jak i imigranci nie byli traktowani jak przestępcy oraz by ustawy migracyjne odzwierciedlały takie podejście do przybyszów.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy