Reklama

Reklama

Jak polskie szkoły poradzą sobie z dziećmi uchodźców

Edukacja dla nauczycieli powinna być podstawą przygotowania szkół do przyjęcia dzieci uchodźców - ocenia Rafał Baczyński Sielaczek z Instytutu Spraw Publicznych.

Zdaniem eksperta, szkoły poradzą sobie z edukacją większej liczby takich uczniów, jeżeli zajdzie potrzeba. Oczekują jednak wsparcia, które obecnie jest za małe, ponieważ nie ma systemowych szkoleń z pracy z dzieckiem cudzoziemskim. Tę lukę obecnie wypełniają organizacje pozarządowe, prowadzące doraźnie warsztaty na temat pracy w środowisku wielokulturowym, uczą też jak rozwiązywać problemy wynikające z różnic językowych, kulturowych czy religijnych pomiędzy uczniami.

Od 2016 roku w kraju miałoby pojawić się około 7 tysięcy uchodźców, do przyjęcia których zobowiązała się Polska. Rafał Baczyński Sielaczek zaznacza, że szkoły potrzebują wsparcia systemowego już teraz, bo uczniowie, którzy się wkrótce pojawią - będą potrzebować więcej uwagi i zaangażowania oraz konkretnej wiedzy nauczycieli. Jak podkreśla - z reguły do szkół trafiają dzieci nieznające języka polskiego ani popularnych języków europejskich. Są też odmienności kulturowe utrudniające funkcjonowanie dziecka w grupie. Poważnym wyzwaniem dla nauczycieli są różnice programowe powodujące kłopoty z zakwalifikowaniem dziecka do odpowiedniej klasy. Często są też deficyty edukacyjne, bo zdarza się że dzieci uchodźców mają nawet kilkuletnią przerwę w chodzeniu do szkoły. Zdaniem eksperta, wyzwaniem dla szkół mogą też być praktyczne kwestie, takie jak stołówki szkolne oferujące obiady z wieprzowiną, której nie jedzą dzieci muzułmańskie - czy na przykład organizacja lekcji wychowania fizycznego dla dziewczynek, których rodzice nie akceptują takich zajęć w grupach koedukacyjnych.

Reklama

Jak zaznacza ekspert, szkoły rozwiązują te problemy, jednak powinny mieć większe wsparcie merytoryczne ze strony kuratoriów i praktyczne od samorządów. - W miarę potrzeb szkoły mogą starać się o dodatkowe lekcje polskiego dla dzieci uchodźców oraz pomoc nauczycieli wspierających, ale w praktyce samorządy zobowiązane do finansowania takich usług,  nie mają wystarczających środków, aby ta pomoc była skuteczna - zaznacza analityk Instytutu Spraw Publicznych.
Rafał Baczyński Sielaczek bezpośrednio współpracował ze szkołami, w których były dzieci uchodźców, gdy był pracownikiem Polskiej Akcji Humanitarnej. Jak podkreśla - jest wiele przykładów tego, że integracja w społeczeństwie przyjmującym najlepiej odbywa się poprzez edukację dzieci. Bywa że dzieci cudzoziemskie bardzo szybko nadrabiają zaległości i odnoszą sukcesy w szkole - co daje im szansę na dobry start zawodowy i sprzyja integracji całej rodziny.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy