Reklama

Reklama

Austria: Nowe przepisy. Rząd chce zmusić gminy do przyjęcia migrantów

​Austriacki parlament uchwalił w piątek reformę konstytucyjną, która zezwala władzom centralnym na narzucenie gminom przyjęcia migrantów w liczbie sięgającej 1,5 proc. ich ludności.

Nowe przepisy przyjęto większością kwalifikowaną dwóch trzecich głosów w parlamencie.

AFP pisze, że nowe prawo ma obowiązywać od 1 października do końca 2018 roku. A także, że w ten sposób rząd chce zmusić do przyjęcia migrantów gminy, które nie chcą podporządkować się dotychczasowym kwotom, proponowanych przez rząd na zasadzie dobrowolności.

W praktyce nowe przepisy pozwolą na to, że władze państwowe będą mogły umieszczać migrantów w należących do nich ośrodkach na terytorium całego kraju, a władze samorządowe nie będą mogły się temu przeciwstawić w żaden sposób, na przykład w drodze lokalnych przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.

Reklama

AFP pisze, że pułap 1,5 proc. może zostać spełniony, jeśli kryzys migracyjny będzie się nasilał.

Nowe przepisy wymagały poprawki konstytucji, która w federalnej Austrii bardzo ściśle rozgranicza prerogatywy władz lokalnych i centralnych.

Reklama

Reklama

Reklama