Reklama

Reklama

Fundusze Europejskie

Perspektywo otwórz się! Jak skorzystać z europejskiego Sezamu?

Z Unii Europejskiej w latach 2014-2020 Polska ma otrzymać ponad 111 mld euro (w tym na politykę spójności ponad 82,5 mld euro, a na politykę rolną 28,5 mln euro). Skąd UE bierze tyle pieniędzy?

Odpowiedź jest prosta. Z budżetu. A co składa się na unijny budżet? Wiemy, że nie ma "darmowych obiadków". "I kto za to płaci? Pan płaci, Pani płaci... My płacimy. To są nasze pieniądze" - wyjaśnia inżynier Mamoń. I nie myli się.

Budżet unijny ma trzy główne źródła dochodów. Wszystkie państwa UE przekazują ok. 0,7 proc. dochodu narodowego brutto do budżetu - stąd pochodzą największe wpływy. Obowiązuje tu zasada solidarności i zdolności płatniczej - wysokość składki jest odpowiednio dostosowana, by uniknąć nadmiernego obciążania krajów będących w trudniejszej sytuacji finansowej.

Reklama

Do budżetu UE wpływa też niewielka część dochodów poszczególnych państw UE z tytułu podatku od wartości dodanej, zazwyczaj około 0,3 proc.

Państwa członkowskie przekazują również znaczną część kwot pochodzących z ceł przywozowych nakładanych na produkty spoza UE (państwo, które pobiera cła, zatrzymuje niewielki odsetek pobranych opłat). Do budżetu włącza się także niewykorzystane środki z roku ubiegłego.

Budżet UE zasila także podatek dochodowy personelu UE, wkład krajów spoza UE na poczet niektórych programów UE oraz grzywny nakładane na przedsiębiorstwa, które łamią unijne przepisy i uregulowania.

Z otrzymanych 82,5 mld euro z budżetu polityki spójności Polska zamierza przeznaczyć środki m.in. na:

- badania naukowe i ich komercjalizację,

- kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe),

- rozwój przedsiębiorczości,

- transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny),

- cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji),

- włączenie społeczne i aktywizację zawodową,

- zieloną energię.

Większa kwota niż w minionych latach - ponad 31 mld euro - będzie rozdzielana na poziomie regionalnym. Udział tak dysponowanych pieniędzy w ogólnym budżecie zwiększy się z obecnych 25 proc. do 40 proc.

Kierunki rozdysponowania przydzielonych środków określają krajowe programy operacyjne służące realizacji Umowy Partnerstwa. Do tej pory Komisja Europejska zaakceptowała cztery programy zaproponowane przez polski rząd. Są to Programy Operacyjne: Polska Cyfrowa (2,17 mld euro), Wiedza Edukacja Rozwój (4,69 mld euro), Polska Wschodnia (2 mld euro), Pomoc Techniczna (0,7 mld euro).

Dwa programy: Infrastruktura i Środowisko (27,41 mld euro) oraz Inteligentny Rozwój (8,61 mld euro) są jeszcze w fazie negocjacji z Komisją Europejską.

AS

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL