Reklama

Reklama

XXVIII Forum Ekonomiczne w Krynicy

W dniach 4-6 września odbędzie się w Krynicy 28. Forum Ekonomiczne - największa tego typu konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z ponad 60 krajów.

Co roku na Forum Ekonomiczne przyjeżdża ponad 4 tys. gości. I tym razem o bieżącej sytuacji gospodarczej i politycznej będą rozmawiać - w ramach sześciu sesji plenarnych i ponad 180 paneli - goście z ponad 60 krajów.

Zaplanowano również prezentacje narodowe i regionalne.

Obrady Forum Ekonomicznego będą obywać się w Centrum Konferencyjnym zlokalizowanym wokół Deptaka w Krynicy-Zdrój (Pijalnia Główna, Dom Forum, Nowy Dom Forum,  Stary Dom Zdrojowy, Nowy Dom Zdrojowy).

Nagrody Forum

W czasie Forum Ekonomicznego zostaną wręczone nagrody w kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku, Nowa Kultura Nowej Europy, Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

Reklama

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Interia.

Planowany przebieg konferencji

4 września

- inauguracyjna sesja plenarna

- debaty panelowe

- bloki programowe

- uroczysty wieczór

5 września

- dwie sesje plenarne z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego
- debaty panelowe

- bloki programowe

- gala nagród Forum Ekonomicznego

6 września

- dwie sesje plenarne z udziałem wszystkich gości Forum Ekonomicznego

- debaty panelowe

- bloki programowe

- zakończenie Forum

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama