Reklama

Reklama

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Arkusze CKE i odpowiedzi z lat 2019, 2020 i 2021

Egzamin ósmoklasisty 2022 trwa w najlepsze. Pozostało jednak jeszcze trochę czasu na przygotowania i ostatnie powtórki przed egzaminem z języka angielskiego. Aby ułatwić naukę, przybywamy z kilkoma istotnymi zagadnieniami oraz przedstawiamy arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z angielskiego z poprzednich lat.

Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka angielskiego jest ostatnim testem wiedzy przed ukończeniem szkoły podstawowej. Jest mniej stresujący dla uczniów z powodu progu zdawalności. Aby egzamin ósmoklasisty uznany był za zaliczony, uczeń powinien tylko do niego przystąpić. Mimo wszystko dobrze będzie odświeżyć materiał oraz zdać z jak najlepszym wynikiem, gdyż od tego zależy edukacja w szkole średniej.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy test z angielskiego?

W poprzednich latach egzaminy ósmoklasisty odbywały się w kwietniu. Ze względów pandemicznych podjęto jednak w 2021 roku decyzję, by przenieść termin testów na maj. Egzamin z języka angielskiego będzie ostatnim egzaminem na koniec szkoły podstawowej. Odbędzie się w czwartek, 26 maja, a jego rozpoczęcie planowane jest na godzinę 9:00. Na jego wypełnienie uczniowie dostaną 90 minut. Istnieje również możliwość zmiany języka angielskiego na inny język nowożytny.

Reklama

Jeśli jakiś uczeń nie pojawi się w głównym terminie egzaminu, może przystąpić w terminie dodatkowym. Odbędzie się on w środę, 15 czerwca, również o godzinie 9:00. Termin dodatkowy nie zmienia się względem liczby punktów czy zakresu materiału.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Jak wygląda egzamin z angielskiego?

Egzamin ósmoklasisty z angielskiego zakończy się 26 maja o godzinie 10:30. Z egzaminu można zdobyć maksymalnie 55 punktów. Z zadań zamkniętych możemy zdobyć do 34 punktów, natomiast z otwartych 21 punktów.

Jak wygląda egzamin z angielskiego? Podzielony jest na trzy osobne formy. Wśród nich znajduje się słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem oraz tworzenie dłuższej wypowiedzi. Na egzamin będzie można wnieść jedynie pióro lub długopis z czarnym wkładem.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Co będzie na egzaminie z angielskiego?

CKE zmieniło w tym roku zakres materiału na egzaminie. Wszystko ze względu na zdalne oraz hybrydowe nauczanie. Spowodowało to zmniejszenie liczby materiału opisanego w programie nauczania. Centralna Komisja Egzaminacyjna usunęła z arkuszy część trudniejszych zagadnień. Na egzaminie znajdą się takie zadania, jak:

  • Przy części ze słuchu dopasowania wypowiedzi do zdania podanego na karcie,
  • Wybranie właściwej odpowiedzi na podstawie treści zawartej w arkuszu,
  • Uzupełnienie luk w tekstach celem oddania sensu całemu zdaniu,
  • Wysłanie e-maila lub innej dłuższej formy pisemnej, na podany w karcie egzaminacyjnej temat.

Dokładna treść zadań nigdy nie jest znana przed egzaminem. Możemy natomiast wnioskować, co zawsze pojawia się na teście na podstawie egzaminów z lat poprzednich. Uczniowie powinni odświeżyć sobie wiedzę z zakresu:

  • Słownictwa (z tematyki przyrody, człowieka, zdrowia, edukacji, sportu, pracy etc.),
  • Tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej (wpis na bloga, mail lub list),
  • Czasów w języku angielskim (Present Simple, Future Simple, Present Continuous, Past Continuous, Present Perfect i Past Simple),
  • Tworzenia parafrazy zdania,
  • Składni,
  • Zdań podrzędnie złożonych.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Kiedy wyniki z angielskiego?

Wyniki egzaminu ósmoklasisty dostępne będą na stronie CKE już 1 lipca. Tydzień później do odbioru w sekretariacie szkoły uczniowie będą mogli odebrać świadectwo zdania egzaminu. Ten dokument pozwala nam wziąć udział w rekrutacji do szkoły średniej.  Od ilości zdobytych punktów zależeć może nasza szansa na spełnienie edukacyjnych marzeń.

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2022. Arkusze CKE i odpowiedzi z lat 2019, 2020, 2021

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego odbędzie się już za tydzień. Dobrze będzie sprawdzić swoją wiedzę na podstawie egzaminów z lat poprzednich. Przedstawiamy arkusze CKE z lat 2019-2021 wraz z odpowiedziami.

Egzamin ósmoklasisty 2019. Język angielski. Arkusz CKE z odpowiedziami

Egzamin ósmoklasisty 2020. Język angielski. Arkusz CKE z odpowiedziami

Egzamin ósmoklasisty 2021. Język angielski. Arkusz CKE z transkrypcją nagrania głosowego

Reklama

Reklama

Reklama