Reklama

Reklama

Dziś egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Co będzie na teście?

Dziś rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty 2022. We wtorek uczniowie klas szkół podstawowych przystąpią do egzaminu z języka polskiego. Rozpocznie się on o godzinie 9. Wyjaśniamy, co trzeba wiedzieć przed napisaniem egzaminu. Po południu na stronie Interii opublikujemy arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2022 wraz z odpowiedziami proponowanymi przez naszych ekspertów. Zapraszamy!

Egzamin ósmoklasisty 2022 zaczyna się już dziś, 24 maja. W pierwszym dniu uczniowie klas szkół podstawowych zmierzą się z egzaminem z języka polskiego. Test ten jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. W 2022 roku do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 502 tys. uczniów, w tym około 7,1 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy. W ubiegłym roku było to ponad 357 tys. zdających.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego jest najdłużej trwającym testem podczas trzydniowej serii egzaminów. Na napisanie uczniowie będą mieli 120 minut, czyli dwie godziny.

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2022. Dziś język polski. Najważniejsze informacje

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022 odbędzie się we wtorek, 24 maja. Uczniowie przystąpią do niego o godz. 9 i będą mieli 120 minut na rozwiązanie zadań. Do zdobycia będzie maksymalnie 45 punktów. Egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego nie da się nie zdać, ponieważ nie ustalono minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie dodatkowym dla uczniów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie będą mogli napisać go w pierwotnym terminie, odbędzie się w poniedziałek, 13 czerwca o godz. 9.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022. Co będzie na teście?

Arkusz egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2022 składa się z dwóch części. W pierwszej uczniowie będą musieli zapoznać się z dwoma tekstami - literackim (poezja, epika lub dramat) oraz nieliterackim (popularnonaukowy, publicystyczny lub naukowy). Większość zadań w tej części egzaminu odnosić się będzie bezpośrednio do przytoczonych tekstów.

W drugiej części egzaminu zadaniem ucznia będzie napisanie wypracowania. Zdający będzie miał do wyboru dwa tematy: jeden o charakterze twórczym (np. opowiadanie), drugi o charakterze argumentacyjny (np. przemówienie, rozprawka, artykuł). W wypracowaniu należy odwołać się do którejś z obowiązkowych lektur szkolnych oraz utworów, które wybranych przez siebie. Tekst powinien mieć co najmniej 200 wyrazów.

Lista lektur obowiązkowych na egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022

Wielu uczniów zastanawia się, co trzeba wiedzieć przed egzaminem ósmoklasisty z języka polskiego, by uzyskać dobry wynik. Ogólne i szczegółowe zagadnienia do egzaminu można znaleźć w informatorze CKE oraz aneksie do informatora 2022.

Uczniowie zdający egzamin ósmoklasisty z języka polskiego powinni też zapoznać się z treścią obowiązkowych lektur. W tym roku na liście znalazły się:

 • Charles Dickens, "Opowieść wigilijna";
 • Aleksander Fredro, "Zemsta";
 • Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
 • Aleksander Kamiński, "Kamienie na szaniec";
 • Adam Mickiewicz, "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady cz. II", "Pan Tadeusz" (całość);
 • Antoine de Saint-Exupéry, "Mały Książę";
 • Henryk Sienkiewicz, "Quo vadis", "Latarnik";
 • Juliusz Słowacki, "Balladyna";
 • wiersze wybranych poetów.

Uczeń może również odwołać się do lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej, nieujętych w wymaganiach egzaminacyjnych. Są to:

 • wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego;
 • wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie" Adama Mickiewicza;
 • Ignacy Krasicki, "Żona modna";
 • Sławomir Mrożek, "Artysta";
 • Stefan Żeromski, "Syzyfowe prace";
 • Melchior Wańkowicz, "Tędy i owędy" (wybrany reportaż).

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022. Arkusze CKE z poprzednich lat

Arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z poprzednich lat to niezawodny sposób na powtórkę materiału przed tegorocznym testem. Pokazują one, jak skonstruowane są zadania, jak wygląda arkusz, jakich zadań mogą się spodziewać ósmoklasiści i co może być na egzaminie z języka polskiego

Oto arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego z lat 2019-2021:

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2022. Arkusze CKE i odpowiedzi w Interii

We wtorek, 24 maja po godz. 13 na stronach Interii udostępnimy arkusze CKE z zadaniami z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2022. Następnie opublikujemy odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów. Rozwiązania zadań z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego będą dostępne TUTAJ. Serdecznie zapraszamy.

Zobacz też:

Egzamin ósmoklasisty: Tego nie wolno robić na egzaminie!

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty. Nowy termin i zasady. Co czeka uczniów?

Reklama

Reklama

Reklama