Reklama

Reklama

Egzamin gimnazjalny 2017

Egzamin gimnazjalny 2017. Rozpoczyna się trzydniowy maraton

Około 350 tys. uczniów klas III gimnazjów w całym napisze w środę, czwartek i piątek egzamin gimnazjalny. Dziś będzie sprawdzana ich wiedza humanistyczna, drugiego dnia - matematyczno-przyrodnicza, a trzeciego - z języków obcych. Gimnazjalistów czeka łącznie pięć testów, a niektórych sześć. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 zostaną ogłoszone 16 czerwca. Już dziś na portalu Interia.pl opublikujemy arkusze i nieoficjalne rozwiązania.

Będzie to jedna z ostatnich sesji egzaminu gimnazjalnego. Zgodnie z wprowadzaną reformą edukacji od roku szkolnego 2017/2018 rozpocznie się wygaszanie gimnazjów, czyli nie będzie naboru do klas I gimnazjów. Uczniowie obecnie uczący się w VI klasie szkoły podstawowej we wrześniu zamiast rozpocząć naukę w gimnazjum przejdą do VII klasy szkoły podstawowej. Tak będzie się działo w latach następnych.

Ostatnia sesja egzaminu gimnazjalnego przeprowadzona zostanie w roku szkolnym 2018/2019 (równolegle z przeprowadzanym po raz pierwszy egzaminem ósmoklasisty). Od 1 września 2019 r. gimnazja przestaną istnieć w systemie edukacji.

Reklama

Podczas tegorocznej sesji egzaminu gimnazjalnego - tak jak w latach ubiegłych - każdego dnia uczniowie otrzymają do rozwiązania dwa bloki zadań - pierwszy o godzinie 9.00, drugi o godzinie 11.00 Pomiędzy nimi będzie przerwa.

W środę egzamin z wiedzy humanistycznej

W środę na egzaminie z wiedzy humanistycznej uczniowie, jako pierwszy dostaną blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie (godz. 9.00). Na ich rozwiązanie będą mieli 60 minut (uczniowie z dysleksją 80 minut). Drugi blok będzie zawierał zadania z języka polskiego (godz. 11.00). Na rozwiązanie ich gimnazjaliści będą mieli 90 minut (dyslektycy 135 minut).

W czwartek egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej

W czwartek na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie w pierwszym bloku znajdą zadania z nauk przyrodniczych - biologii, chemii, fizyki i geografii (godz. 9.00). W drugim bloku będą zadania z matematyki (godz. 11.00). Na rozwiązanie zadań z pierwszego bloku gimnazjaliści dostaną 60 minut (dyslektycy 80 minut), a z drugiego - 90 minut (dyslektycy 135 minut).

W piątek egzamin z języka obcego

W piątek egzamin z języka obcego przeprowadzany zostanie na dwóch poziomach. Najpierw będzie test na poziomie podstawowym (godz. 9.00). Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut). Po przerwie gimnazjaliści przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym (godz. 11.00). Potrwa on 60 minut (dla dyslektyków 90 minut).

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.

Największa grupa gimnazjalistów - 298 tys. uczniów - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a 94 proc. zdających angielski przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym przystąpi 40 tys. gimnazjalistów; do egzaminu na poziomie rozszerzonym 25 proc. z nich. Na trzecim miejscu w wyborach uczniów jest język rosyjski. Przystąpienie do niego zadeklarowało 7,7 tys. uczniów na poziomie podstawowym; 26 proc. z nich także na poziomie rozszerzonym. Chęć zdawania egzaminu z francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego zadeklarowało poniżej 1 proc. gimnazjalistów.

Arkusze z zadaniami oraz proponowanymi przez ekspertów, nieoficjalnymi odpowiedziami będziemy publikować w naszym raporcie specjalnym - EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum.

Drugi termin egzaminu

Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w środę, czwartek i piątek, to będzie go pisać w drugim terminie - 1, 2 i 5 czerwca (przerwa w sesji dodatkowej związana jest z tym, że 3 i 4 czerwca wypadają w tym roku w sobotę i niedzielę). Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas egzaminu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum.

Ogłoszenie wyników

Wyniki egzaminu uczniowie poznają 16 czerwca. Powtórka egzaminu gimnazjalnego, w celu poprawy wyniku, nie jest możliwa. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum (odnotowane na świadectwie, potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz stosownymi zaświadczeniami).

Środa, czwartek i piątek będą w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji. Decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.

Jeśli w danej szkole dyrektor podjął właśnie taką decyzję to uczniowie, którzy 13 kwietnia rozpoczęli wielkanocną przerwę w nauce, do szkół powrócą dopiero w poniedziałek 24 kwietnia.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje