Reklama

Reklama

Egzamin gimnazjalny 2015

Egzamin gimnazjalny 2015. W jakich sytuacjach może zostać przerwany?

Na sali egzaminacyjnej pod żadnym pozorem nie mogą znaleźć się ściągi, telefony i inne urządzenia telekomunikacyjne. Nie warto ryzykować zabieraniem ich ze sobą. Próba ściągania, odpisywania czy korzystania z niedozwolonych urządzeń może doprowadzić do przerwania egzaminu gimnazjalnego i unieważnienia go.

Szkolny zespół egzaminacyjny  może przerwać uczniowi pisanie egzaminu i unieważnić dany zakres odpowiedniej jego części w przypadku, kiedy stwierdzi, że uczeń:

- niesamodzielnie rozwiązywał zadania

- wniósł do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjne, bądź też z niego korzysta

- zakłóca prawidłowy przebieg pracy z arkuszem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

Jeśli uczeń z przyczyn losowych lub zdrowotnych przerywa pracę z arkuszem, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego dołącza jego arkusz do protokołu zbiorczego przebiegu egzaminu w danej części.

Reklama

Arkusz nie jest przekazywany do sprawdzania, a uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu z danego zakresu w terminie dodatkowym.

Zobacz w jakich terminach możesz przystąpić do egzaminu, jeśli z powodów zdrowotnych czy losowych musiałbyś przerwać jego pisanie, lub nie mógłbyś do niego przystąpić.

Terminy egzaminu gimnazjalnego 2015! Sprawdź tutaj!

Zobacz, kto jest zwolniony z egzaminu gimnazjalnego!

 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy