Reklama

Reklama

Egzamin gimnazjalny 2015

Egzamin gimnazjalny 2015. Niezbędne informacje

Egzamin gimnazjalny 2015 zbliża się wielkim krokami. Już 21 kwietnia uczniowie podejdą do jego pierwszej części. Test ma sprawdzić umiejętności uczniów klas trzecich w trzech obszarach: humanistycznym, matematyczno-przyrodniczym i językowym. Obejmuje wiadomości, które gimnazjalista zdobywał na trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych.

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

Część I humanistyczna - trwa 150 minut

Sprawdzane są wiadomości i umiejętności z zakresu: historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki. Zadania z języka polskiego mogą mieć formę

Zamkniętą lub otwartą. Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.  Zadania  z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Egzamin z zakresu języka polskiego trwa 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 6o minut.

Reklama

Część II matematyczno-przyrodnicza - trwa 150 minut

Sprawdza wiadomości gimnazjalistów z zakresu: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii. Zadania z matematyki mają formę zamkniętą lub otwartą. Egzamin z zakresu matematyki trwa 90 minut, a z zakresu przedmiotów przyrodniczych 60 minut.

Poszczególne zakresy egzaminów humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego rozdzielone są przerwą.

Część III z języka obcego nowożytnego - trwa 60 minut

Gimnazjalista może przystąpić do egzaminu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może ‎wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎ Ta część egzaminu ma dwa poziomy podstawowy i rozszerzony.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Po sprawdzeniu prac określa się wyniki egzaminów w następujących sześciu zakresach: język polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym i język obcy na poziomie rozszerzonym.

Każdy zdający trzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach swojego egzaminu. Dla każdego z powyższych zakresów będą podane dwie liczby: wynik procentowy oraz wynik centylowy.

Wynik procentowy

Wynik procentowy to odsetek punktów, które zdający zdobył za zadania mierzące wiadomości i umiejętności z danego zakresu. Na przykład jeśli zdający za zadania matematyczne zdobył 23 punkty spośród 30 możliwych do zdobycia, to uzyska wynik procentowy równy 77.

Wynik centylowy

Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu wynik taki sam lub niższy niż zdający. Na przykład zdający, którego wynik centylowy w zakresie matematyki wynosi 85, dowie się, że 85 proc. wszystkich gimnazjalistów uzyskało za zadania matematyczne wynik taki sam jak on lub niższy, a 15 proc. gimnazjalistów uzyskało wynik wyższy. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Każdy zdaje

By ukończyć gimnazjum, każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu. Jeżeli uczeń tego nie zrobi, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę. Niezależnie od wyniku każdy zdaje. CKE nie określa najniższego progu, który mógłby zdecydować o oblanym egzaminie.

Warto jednak postarać się o jak najlepszy wynik, by móc dostać się do wymarzonej szkoły ponadgimnazjalnej.

Sprawdź terminy egzaminu gimnazjalnego 2015! Kliknij tutaj!


Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy