Reklama

Reklama

​Wody Polskie: Mimo ostatnich opadów wciąż zagraża nam susza

"Ostatnie opady zwiększyły wilgotność gleby, jednak mimo tego nadal zagraża nam susza" - informują eksperci z Wód Polskich. Zwracają uwagę, że problemem jest dość wysoka temperatura, która sprzyja szybszemu odparowaniu wilgoci z gleby.

Wody Polskie tłumaczą w analizie opublikowanej na stronie przedsiębiorstwa, że po ostatnich opadach wilgotność gleby na głębokości do 1 metra uległa poprawie, w porównaniu z okresem z początku roku. Jedynie w południowej części województwa wielkopolskiego oraz północnych obszarach województw śląskiego i opolskiego obserwowane są jeszcze deficyty wilgoci w strefie korzeniowej. Wilgotność gleb sięga tam jedynie 45-35 proc.

Gdzie najgorsza sytuacja?

Eksperci Wód Polskich dodali, że wyniki modelu opracowanego w Europejskim Obserwatorium Suszy (EDO), dotyczącego uwilgotnienia gleb w porównaniu z normą z tzw. wielolecia (liczona za okres od 1995 do 2018 lub 2019), wskazują, iż najgorsza sytuacja, tzn. duży deficyt wody oraz susza rolnicza, występują w pasie od centralnej Polski po Dolny Śląsk. Duży niedobór wody ma miejsce również w północnej części województwa podkarpackiego i południowej województwa lubelskiego.

Reklama

W raporcie zwrócono uwagę, że ostatnie opady nie wpłynęły też znacząco na sytuację hydrologiczną. Susza hydrologiczna jest notowana na Odrze poniżej ujścia Warty oraz na Warcie, Prośnie, Pilicy, Wieprzu i Bugu.

Niżówka hydrologiczna

Powołując się na lutową prognozę intensywności suszy w wodach podziemnych, sporządzoną przez Państwową Służbę Hydrologiczną (PSH), dodano, że jeżeli w nadchodzących tygodniach utrzyma się niekorzystna sytuacja meteo, to na znacznych obszarach Polski może wystąpić tzw. niżówka hydrologiczna. To tendencja do obniżania się poziomu wód podziemnych, co przy płytkich ujęciach wody może powodować jej niedobór.

Wody Polskie wskazują, że niżówka hydrologiczna na dużą skalę może wystąpić w województwach: lubelskim, wielkopolskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim.

"Zgodnie z komunikatem PSH o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej - na obszarach objętych niżówką mogą wystąpić utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych (indywidualne studnie gospodarskie) oraz z ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny" - zaznaczono.

Suma opadów z lutego nie napawa optymizmem

Wody Polskie dodały, że sumy opadów z lutego (stan na 19 lutego) wskazują, iż poziom zasilenia opadem na terenie Polski jest nadal niski. Na większości kraju wskaźnik sumy trzymiesięcznej opadów, wykazał wartości poniżej -1,5, czyli "nadal mamy warunki suszy zarówno atmosferycznej, jak i suszy hydrologicznej w małych ciekach".

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama