Reklama

Reklama

Myśliwi przedstawili swoje plany. Do końca marca 2021 roku zabiją ponad 1,5 mln zwierząt

"Myśliwi w Polsce tylko w ostatnim sezonie zabili 829 380 zwierząt, a do końca marca 2021 mają zastrzelić kolejne 1 564 738, co daje łącznie 2 394 118 pięknych, bezbronny zwierząt, w tym 693 563 ptaków" - alarmuje Mazowiecki Ruch Antyłowiecki. To dwa razy więcej niż w poprzednim sezonie. Z kolei myśliwi zwracają uwagę, że od lat rośnie liczebność najpopularniejszych gatunków zwierząt w Polsce.

Mazowiecki Ruch Antyłowiecki ujawnił liczbę dzikich zwierząt "pozyskanych" przez członków Polskiego Związku Łowieckiego z 2537 kół łowieckich i ich zagranicznych gości w ostatnim sezonie i ich plany na trwający sezon. Wynika z nich, że myśliwi w Polsce tylko w ostatnim sezonie zabili 829 380 zwierząt, a do końca marca 2021 mają zastrzelić kolejne 1 564 738.

Jak uważają ekolodzy, polowania przyniosły kołom łowieckim wysokie dochody. Z przedstawionych danych wynika, że w sezonie zakończonym w marcu 2020 r. wypłacili oni rolnikom za szkody łowieckie kwotę 78,38 mln zł, a w tym czasie ich przychody tylko z tytułu sprzedaży ciał zabitych zwierząt wyniosły 85,2 mln zł.

Reklama

"Nie wiemy, ile dodatkowo uzyskali myśliwi z tytułu odstrzału sanitarnego dzików (kilkadziesiąt mln zł), a przede wszystkim, ile zarobili na polowaniach komercyjnych i na pozostałej działalności gospodarczej, którą obudowali zabijanie zwierząt. To są informacje utajnione przed opinią publiczną" - przypomina Mazowiecki Ruch Antyłowiecki.

Planują zabić 4,1 razy więcej ptaków

Ekolodzy przekonują, że myśliwi wydają się jednak niezadowoleni z liczby "pozyskanych" zwierząt, ponieważ w trwającym sezonie planują ich odstrzelić dwa razy więcej niż w poprzednim. Najtrudniejsza wydaje się sytuacja dzikich ptaków, których w aktualnym sezonie planują zabić 4,1-krotnie więcej, czyli rekordowe niemal 700 tys.

Na stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego można znaleźć informację, z których wynika, że w ostatnich latach wzrosła w Polsce liczebność gatunków, na które chętnie polują leśniczy. Od sezonu 2001/2002 do sezonu 2019/2020 liczebność jelenia wzrosła w naszym kraju 2,5-krotnie, a np. saren o 50 proc. 

Myśliwi narzekają, że w związku z obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19 od ponad miesiąca nie mogą wykonywać polowań zbiorowych. Dlatego apelują do rządu o możliwość wznowienia ich organizacji, przy bezwzględnym przestrzeganiu przez myśliwych zasad epidemiologicznych obowiązujących w danym momencie.

Liczba zwierząt "pozyskanych" w ostatnim sezonie i plany na najbliższy sezon przedstawiają się następująco:

- 242 łosie, plan na 2021: 114

- 56 935 jeleni, plan na 2021: 103 842

- 1 609 jeleni sika, plan na 2021: 373

- 4 996 danieli, plan na 2021: 9878

- 103 579 saren, plan na 2021: 219 478

- 11 918 muflonów, plan na 2021: 1002

- 303 560 dzików, plan na 2021: 178 066

- 158 963 lisy, plan na 2021: 238 174

- 18 346 jenotów, plan na 2021: 52 811

- 7 178 borsuków, plan na 2021: 32 243

- 18 szakali złocistych, plan na 2021: 1299

- 2 576 norek amerykańskich, plan na 2021: 30 607

- 4 707 kun, plan na 2021: 48 532

- 1 510 piżmaków, plan na 2021: 12 765

- 12 289 zajęcy szaraków, plan na 2021: 47 011

- 62 dzikie króliki, plan na 2021: 1801

- 1 640 tchórzy zwyczajnych, plan na 2021: 22 852

- 2 140 szopów praczy, plan na 2021: 7439

- 87 jarząbków, plan na 2021: 2109

- 84 752 bażanty, plan na 2021: 202 321

- 976 kuropatw, plan na 2021: 10 206

- 6 644 dzikich gęsi, plan na 2021: 64 822

- 29 217 dzikich kaczek, plan na 2021: 170 810

- 11 695 gołębi grzywaczy, plan na 2021: 68 686

- 457 słonek, plan na 2021: 14 869

- 3 284 łyski, plan na 2021: 22 628

***
Sprostowanie

"Nieprawdziwa jest podana przez MRA liczba 1 564 738 dzikich zwierząt w rocznym planie łowieckim w sezonie 1.04.2020-30.03-2021. Prawdziwą liczbą w rocznym planie łowieckim na sezon 2020-2021 jest 1 355 495.

Nieścisła jest informacja, że myśliwi do marca 2021 roku zamierzają pozyskać dwa razy więcej zwierząt - według MRA 1 564 738 zwierząt - niż w poprzednim sezonie. Liczba ujęta w rocznym planie łowieckim oznacza planowaną do pozyskania ilość zwierzyny, nie oznacza to, że tyle zwierzyny zostanie pozyskanej. Przykładowo w sezonie łowieckim 2019/2020 ilość zwierzyny pozyskanej była o 40 proc. mniejsza niż założono w rocznym planie łowieckim.

Nieprawdziwa jest informacja, że w sezonie zakończonym w marcu 2020 koła łowieckie wypłaciły rolnikom za szkody łowieckie kwotę 78,38 mln zł. W rzeczywistości PZŁ wypłacił odszkodowania za szkody w uprawach rolnych w wysokości 91,67 mln zł.

Niezgodne z prawdą jest, że informacje na temat wysokości dochodów PZŁ są utajnione przed opinią publiczną. Głównym źródłem dochodów PZŁ są składki uiszczane przez członków. Roczne sprawozdania z działalności kół są przekazywane do resortu właściwego do spraw środowiska, a rozliczenie finansowe do Urzędu Skarbowego. 

Nieprawdziwa jest informacja, że w sezonie 2019/2020 pozyskano 242 losie. W rzeczywistości w sezonie 2019/2020 nie pozyskano ani jednego łosia.  

Polski Związek Łowiecki - Zarząd Główny".

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy