Reklama

Reklama

Brexit: Jakie będą zasady okresu przejściowego?

Brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych zapowiedziało w środę, że obywatele UE, którzy przyjadą do kraju w okresie przejściowym po brexicie, otrzymają prawo ubiegania się o status osoby osiedlonej, ale będą mieli ograniczone prawo do łączenia rodzin.

Zgodnie z przedstawioną propozycją wszyscy obywatele UE, którzy przyjadą do Wielkiej Brytanii po dniu brexitu - 29 marca 2019 roku - i będą chcieli pozostać w kraju dłużej niż trzy miesiące, będą musieli zarejestrować swój pobyt. Następnie będą mogli zostać przez okres do pięciu lat, w trakcie których będą musieli studiować, pracować lub być finansowo niezależni, aby uzyskać prawo do ubiegania się o prawo stałego pobytu w ramach tzw. statusu osoby osiedlonej.

Przedstawiony model jest kompromisem w stosunku do wcześniejszego stanowiska rządu w Londynie, który początkowo chciał odmówić osobom przyjeżdżającym po dacie brexitu prawa do osiedlenia się w Wielkiej Brytanii.

Reklama

Jednocześnie podlegające tym zasadom osoby będą miały nieco mniej praw dotyczących łączenia rodzin: o ile migranci, którzy osiedlili się w Wielkiej Brytanii przed datą brexitu, będą mieli chronione przez umowę wyjścia z UE prawo do sprowadzenia najbliższych członków rodziny bez dodatkowych wymogów, o tyle osoby, które przyjadą w okresie przejściowym, będą po jego zakończeniu podlegały wyłącznie bardziej rygorystycznemu brytyjskiemu prawu migracyjnemu.

Zgodnie z jego zapisami od 2012 roku do sprowadzenia członka rodziny konieczne jest przekroczenie progu zarobkowego wynoszącego 18,6 tys. funtów rocznie. Imigrantom nie będzie też przysługiwało prawo do odwołania się od decyzji brytyjskiego MSW do Trybunału Sprawiedliwości UE, lecz jedynie do brytyjskich sądów.

Na piątek zaplanowano przemówienie premier Theresy May na temat brexitu, w którym ma ona przedstawić szczegóły brytyjskiego podejścia do dalszych rozmów o współpracy Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Będzie to trzecie istotne wystąpienie szefowej rządu na ten temat, po przemówieniach w Lancaster House w styczniu 2017 roku i we Florencji jesienią 2017 roku.

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z UE 29 marca 2017 roku i powinna opuścić Wspólnotę do 29 marca 2019 roku, z możliwym przedłużeniem obecnych warunków członkostwa w ramach okresu przejściowego - bez prawa głosu w UE - przez następne 21 do 27 miesięcy.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)

Reklama

Reklama

Reklama