Reklama

Reklama

Beatyfikacja Jana Pawła II

Ewangelizacja młodzieży jedną z trosk pontyfikatu Jana Pawła II

Jan Paweł II szczególną uwagę poświęcał ewangelizacji młodych. Zachęcał ich do "wyjścia na spotkanie Boga". W 1985 roku ustanowił Światowe Dni Młodzieży, a w Polsce od 1997 r. z jego inspiracji organizowane są Spotkania Młodych Lednica 2000.

Od początku swojej duszpasterskiej posługi ks. Karol Wojtyła spotykał się z młodzieżą w duszpasterstwie akademickim przy kościele św. Floriana w Krakowie. Początkowo spotkania ograniczały się do wspólnej modlitwy i śpiewania w kościele, z biegiem czasu studenci zaczęli chodzić z ks. Wojtyłą na niedzielne wycieczki, a od 1952 r. - na dłuższe wyprawy.

Reklama

Uczestnicy wypraw podkreślali, że ks. Wojtyła nigdy nie był dla nich "kumplem", lecz zawsze księdzem towarzyszącym, opiekunem duchowym, mającym wpływ na kształtowanie się postaw i życiowych decyzji.

O roli, jaką nauczaniu młodzieży nadał Jan Paweł II, świadczy jego pierwsze wystąpienie po modlitwie na Anioł Pański w dniu inauguracji pontyfikatu 22 października 1978, kiedy to zwrócił się do młodzieży zebranej na Placu św. Piotra w Watykanie - "Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!".

Myśl tę rozwinął kilkanaście dni później, 8 listopada 1978 roku, w bazylice św. Piotra w Rzymie podczas spotkania z młodymi.

"Papież kocha wszystkich, ale w szczególny sposób kocha młodych, gdyż oni mają uprzywilejowane miejsce w sercu Chrystusa, który pragnął przebywać wśród dzieci i rozmawiać z młodymi; do młodych też szczególnie kierował swoje wezwanie, a Jan, najmłodszy spośród apostołów, był Jego uczniem umiłowanym. Patrzę na was uważnie - myślę z drżeniem i z ufnością o tym, co was czeka w życiu, czym będziecie w świecie jutra; pragnę zostawić wam jako wiatyk na całe życie trzy myśli: szukajcie Jezusa, kochajcie Jezusa, dawajcie świadectwo Jezusowi" - powiedział wtedy Jan Paweł II.

W 1984 roku przy okazji ustanowionego przez ONZ Międzynarodowego Roku Młodych Jan Paweł II zaprosił młodych do udziału w obchodach Niedzieli Palmowej.

"Pamiętam to pierwsze spotkanie, jak młodzież przeszła z palmami z Lateranu do Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Przeszli przez całe miasto i zrobiło to duże wrażenie na wszystkich mieszkańcach Rzymu. To wspaniały pomysł Jana Pawła II" - powiedział PAP prymas Polski Józef Kowalczyk.

W grudniu 1985 roku Jan Paweł II zdecydował o cyklicznych obchodach Dni Młodzieży. Pierwsze Światowe Dni Młodzieży w diecezjach odbyły się w 1986 roku. Od 1987 roku organizowane są spotkania w wymiarze światowym, pierwsze odbyło się w 1987 r. Buenos Aires w Argentynie, a ostatnie - w 2008 r. w Sydney w Australii. Najbliższe, zaplanowane na 16-20 sierpnia, w odbędzie się w Madrycie. Jan Paweł II po beatyfikacji zostanie patronem tych spotkań.

Na spotkaniu w Argentynie w 1987 roku był osobisty fotograf papieża Arturo Mari.

"Wielki entuzjazm młodych widzieliśmy podczas tego spotkania w Buenos Aires. Młodzi bardzo dobrze rozumieli przesłanie papieża i nieśli je na cały świat. A w Manili na Filipinach na spotkanie z papieżem przybyło 5 milionów ludzi. Myśmy to widzieli z helikopterów i nie mogliśmy zrozumieć, dlaczego oni przyszli na spotkanie z papieżem, przecież dla wielu z nich był on tylko małym białym punktem. Ale im chodziło o wysłuchanie Jego przesłania. Choćby o jedno słowo" - powiedział PAP osobisty fotograf Papieża Arturo Mari.

Według Mari papież pokazywał młodym jak żyć, ale nie było to schlebianie ich potrzebom.

"Papież dawał miłość ludziom. To, jak mówił, jak odpowiadał na ich pytania. Młodzi mówili +nie mamy nic; nie mamy, jak żyć+, a on odpowiadał, jaka jest droga właściwa do szczęśliwego jutra - poprzez Chrystusa i poświecenie. I teraz widzimy, ile jest powołań zakonnych, ilu młodych ludzi staje się wolontariuszami" - powiedział PAP fotograf papieża.

W 1991 roku podczas spotkania w Polsce Jan Paweł II na mszy świętej na Jasnej Górze zachęcał do budowy "cywilizacji miłości". Przekonywał młodzież o potrzebie budowy społeczeństwa poszukującego sprawiedliwości, zgody, solidarności i pokoju. Jan Paweł II apelował też do młodzieży wschodu i zachodu, by wzięła na siebie trud budowania europejskiego "wspólnego domu".

W dotychczasowych 11 spotkaniach międzynarodowych Światowych Dni Młodzieży wzięło udział ponad 15 mln młodych ludzi. W Polsce dotychczas odbyło się jedno spotkanie - w 1991 roku w Częstochowie; wtedy pod Jasną Górą zebrało się 1,7 miliona wiernych. Papież Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą po raz ostatni w lipcu 2002 roku w Toronto, tradycję spotkań z młodymi kontynuuje Benedykt XVI.

W Polsce oprócz obchodzonych diecezjalnie Światowych Dni Młodzieży od 1997 roku, dominikanin ojciec Jan Góra organizuje Spotkania Młodych Lednica 2000. "Lednica to dzieło Jana Pawła II. On od samego początku uczestniczył w jej powstawaniu" - powiedział PAP o. Jan Góra.

Według o. Góry pomysł na organizację spotkań pod Bramą Rybą pochodzi od Jana Pawła II, który w liście apostolskim "Tertio millennio adveniente" napisał o "Drzwiach Świętych Jubileuszu Roku 2000", przez które przejść musi Kościół.

"To mnie bardzo zainspirowało. Zbiegło się to z zakupem ziemi nad Lednicą. Uparłem się, że kształtem bramy, która tam stanie, będzie ryba. Dlaczego? Bo tak jest w ewangelii: + żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza +" - powiedział PAP o. Góra.

Ogólnopolskie Spotkanie Młodych Lednica 2000 odbywa się od 1997 roku nad brzegiem jeziora Lednickiego. Rokrocznie uczestniczy w nim od kilkudziesięciu do ponad 150 tysięcy osób. Jego finalnym elementem jest przejście przez stojącą nad jeziorem Bramę Rybę, co symbolizuje wybór przez młodych Chrystusa.

Według o. Góry Jan Paweł II widział istotną rolę dla spotkań lednickich w procesie rozwoju młodych ludzi. Ważnym elementem tych spotkań były przesłania Ojca Świętego emitowane w trakcie uroczystości.

"One dziś, po latach, są jak perły, złote słowa. Pedagodzy, księża i wychowawcy zaczęli pytać, czy wedle Lednicy można wzrastać. Na podstawie przemówień Jana Pawła II powstaje więc program rozwoju i wzrostu; wizja rozwoju człowieka integralnego, otwartego na transcendencję Boga i drugiego człowieka" - powiedział o Góra.

Masowe spotkania z młodymi wzmacniały ich wiarę. "My potrzebujemy wspólnoty, nasza siła jest we wspólnocie. Człowiek rodzi się sam, umiera sam, ale całe życie działa we wspólnocie. Musimy się uczyć bytowania, od młodości aż do ostatniego tchnienia. Żyć we wspólnocie, wzajemnie się rozumieć i wzajemnie się wspomagać i czynić świat lepszym i to jest nasze zadanie i papież to rozumiał" - powiedział PAP prymas Polski Józef Kowalczyk.

Podczas pielgrzymek do Polski zorganizowano kilkanaście formalnych i nieformalnych spotkań z młodzieżą.

Ostatnie trzy spotkania Jana Pawła II z młodzieżą odbyły się w 2002 roku podczas dziewiątej i ostatniej pielgrzymki papieża do Polski. Wszystkie miały miejsce przed siedzibą arcybiskupa w Krakowie, gdzie papież pojawiał się w oknie i prowadził z młodzieżą dialog.

17 sierpnia młodzi powitali Jana Pawła II słowami: "Witaj w domu! Dziękujemy!". Papież odpowiedział: "Ja też Panu Bogu dziękuję, że mi pozwolił jeszcze tutaj raz być w Krakowie, i to właśnie z taką posługą, z posługą dzisiejszego dnia, to znaczy konsekracji bazyliki Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Te Łagiewniki głęboko weszły w moją pamięć od czasów robotniczych, od okupacji". Na co młodzież podkreśliła: "Dziękujemy, dziękujemy!" Jan Paweł II na to odpowiedział: "Ja też wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję!". A młodzież zaczęła wołać: "Kochamy Ciebie!"

Papież przypomniał, że od pierwszego spotkania w 1979 roku, gdy stał w tym oknie, minęło 23 lata i jemu 23 lata przybyło. Na co młodzież odpowiedziała: "Jesteś młody". Ojciec Święty zaprosił zgromadzonych na spotkanie w dniu następnym. Młodzież zapewniła, że przyjdzie.

18 sierpnia młodzi zaśpiewali Ojcu Świętemu: "Żegnamy Cię!" Papież powiedział ze smutkiem: "Niestety, jest to spotkanie pożegnalne". Na co młodzież: "Nie oddamy! Zostań z nami!" Na to papież: "Sercem i myślą zawsze! I bardzo wam dziękuję za te spotkania pod oknem, jak za dawnych lat, tak i teraz. Jesteście już inną młodzieżą, ale nawyki te same. Dobre nawyki!".

Młodzi odwdzięczali się papieżowi za jego troskę. "Kiedy chorował, tuż przed śmiercią miał jeszcze siłę, aby podczas spotkań z młodymi ludźmi żartować. Podczas jego ostatniej nocy na Placu św. Piotra czuwało czterdzieści tysięcy młodych ludzi, którzy śpiewali radosne pieśni i modlili się za jego zdrowie. Papież słyszał te pieśni i powiedział mi, że wie, że oni są tu dla niego" - powiedział PAP Arturo Mari.

Papież tuż przed śmiercią napisał do młodych słowa podziękowania: "Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję".

Dla Arturo Mari, który uważa, że papież był święty już za życia, jedyną niewiadomą majowych uroczystości beatyfikacyjnych jest liczba młodych, którzy przyjadą do Rzymu na tę uroczystość.

"Ewangelizacja młodych to jedna z najważniejszych trosk Jana Pawła II" - powiedział PAP Mari.

Dowiedz się więcej na temat: 1985 | Lednica | Jan Paweł II | beatyfikacja | Jan Paweł II

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy