Reklama

Reklama

Abdykacja papieża Benedykta XVI

Pontyfikat Benedykta XVI

Wybrany przez konklawe 19 kwietnia 2005 roku, Joseph Ratzinger został 265. papieżem i pierwszym wybranym w tym tysiącleciu. Był też najstarszym biskupem Rzymu od 275 lat.

Swój pontyfikat Benedykt XVI skoncentrował przede wszystkim na zasadniczej misji Kościoła, opartej na miłości do Boga. Często podkreślał potrzebę odnowy wiary, zbudowanej na prawdziwej relacji między człowiekiem a Chrystusem. Uważał, podobnie, jak Jan Paweł II, że wielkim zadaniem Kościoła i nadzieją dla współczesnego świata jest ewangelizacja. Przestrzegał przed relatywizmem, nie tylko w stosunkach międzyludzkich, lecz także w Kościele oraz między narodami. Wyrażał troskę o jedność chrześcijan, nie rezygnując przy tym z wartości dialogu międzyreligijnego.

Reklama

Podczas pontyfikatu odbył 24 podróże zagraniczne, odwiedzając 24 państwa. Spośród tych pielgrzymek, jedną z najbardziej znaczących i komentowanych w świecie była wizyta w Turcji w 2006 roku. Papież podpisał wspólną deklarację z ekumenicznym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I, dotyczącą kontynuowania dialogu, a także złożył wizytę w Błękitnym Meczecie w Stambule.

Znawcy Kościoła podkreślają, że w ciągu niecałych 8 lat Ojciec Święty opublikował liczne dokumenty, jak konstytucje i listy, 3 encykliki, 4 adhortacje apostolskie, a także książki, w tym "Jezus z Nazaretu", która stała się światowym bestsellerem. Zdaniem teologów, niemal każda homilia Benedykta XVI była "małą encykliką". Z kolei dbałość o liturgię okazał między innymi poprzez zezwolenie na powszechne użycie formuły łacińskiej sprzed reformy Soboru Watykańskiego II.

Z ponad 120. uroczystości beatyfikacyjnych, na które wyraził zgodę Benedykt XVI, jedna była bez precedensu w historii Kościoła. 1 maja 2011 roku w Rzymie papież osobiście przewodniczył beatyfikacji Jana Pawła II, po raz pierwszy bezpośredni następca papieża ogłosił błogosławionym swojego poprzednika.

Pontyfikat Benedykta XVI pod wieloma względami był szczególny dla Polaków, także dzięki temu, że papież często wypowiadał się w naszym ojczystym języku. Kiedy Ojciec Święty odwiedził polską sekcję Radia Watykańskiego, dziennikarze podarowali mu oryginalny prezent, płyty z nagraniami "Bene detto in polacco" czyli "Dobrze powiedziane po polsku". Tytuł nawiązywał do włoskiej wersji imienia Benedykt - Benedetto. Na płytach znalazły się papieskie wypowiedzi po polsku, z audiencji generalnych, modlitw Anioł Pański oraz innych spotkań.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama