Reklama

Reklama

70. rocznica wyzwolenia Auschwitz

Czechy: Polityka zerowej tolerancji wobec antysemityzmu i przestępstw z nienawiści

Dziesiątki przewodniczących i wiceprzewodniczących parlamentów państw europejskich uczciły we wtorek w czeskim mieście Terezin pamięć ofiar holokaustu.

Ceremonia odbyła się w tym samym czasie, co uroczystości na terenie byłego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz w 70. rocznicę jego wyzwolenia.

Reklama

Położony na północ od Pragi Terezin został podczas wojny przekształcony w getto dla Żydów z ówczesnego Protektoratu Czech i Moraw. Przez getto to przewinęło się ponad 150 tys. ludzi, z których jedna piąta zmarła na miejscu, a około 100 tys. zginęło po deportowaniu z Terezina do obozów koncentracyjnych.

Przewodniczący parlamentów przybyli do Terezina z Pragi, gdzie uczestniczyli w dwudniowym międzynarodowym forum na temat wzrostu antysemityzmu i ekstremizmu w świecie.

Spotkanie to zostało zorganizowane przez Europejski Kongres Żydowski (EJC), Parlament Europejski i inne instytucje ze stroną czeską w roli gospodarza. Na zakończenie obrad przewodniczący parlamentów przyjęli deklarację wzywającą parlamenty, rządy i społeczeństwa na całym świecie do realizowania polityki zerowej tolerancji wobec antysemityzmu i przestępstw z nienawiści. Deklaracja postuluje również utworzenie grupy roboczej, która przygotowywałaby projekty legislacyjne w sprawie wzmocnienia tolerancji oraz represjonowania różnych form nienawiści i podżegania do niej. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje