Reklama

Reklama

1050. rocznica chrztu Polski

BOR odradza udział w kolacji po uroczystościach z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski

Jak informuje Polsat News, miejsce, w którym ma się odbyć kolacja po uroczystościach z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski, nie spełnia podstawowych wymogów przeciwpożarowych. W związku z informacjami na ten temat, BOR wystosowało komunikat. Podaje w nim, że rekomendacje Biura nie mają "charakteru bezwzględnego i podlegają zmianie, o ile spełnione niezbędne warunki, od których uzależnione jest właściwe zabezpieczenie operacji".

Wymogów przeciwpożarowych nie spełnia refektarz Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego, w którym wg planów ma się odbyć kolacja po uroczystościach. We wspomnianej kolacji ma wziąć udział ok. 700 osób. Biuro Ochrony Rządu zwróciło się do Państwowej Straży Pożarnej o przeprowadzenie kontroli obiektów, w których mają się odbywać obchody, w tym refektarza, gdzie ma mieć miejsce kolacja - podaje Polsat News.

Reklama

Jak jednak poinformowała straż pożarna, miejsce to nie spełnia wymogów przeciwpożarowych, co skutkowało "wszczęciem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej postępowania administracyjnego, mającego na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów prawa".

Po zasięgnięciu opinii od straży, BOR rekomenduje "rezygnację z uczestnictwa w planowanej kolacji w refektarzu Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w szczególności osób chronionych lub przeniesienie jej do innego obiektu".

Reporter Polsat News dotarł do pisma BOR, które wpłynęło do marszałka Sejmu i Senatu 1 kwietnia. Jak wynika z przeprowadzonej przez straż kontroli, wśród problemów pojawiają się m.in. nieodpowiednio oznaczone wyjścia ewakuacyjne, czy brak dokumentacji potwierdzającej wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i odgromowej.

KOMUNIKAT BOR

Publikujemy komunikat Biura Ochrony Rządu przekazany mediom w związku z dzisiejszymi informacjami:

"W związku z doniesieniami medialnymi na temat potencjalnego braku bezpieczeństwa podczas uroczystości obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski informuję, że Biuro Ochrony Rządu realizując ustawowe zadania identyfikuje obszary zagrożeń.

Z tego też względu przedstawia stosowne rekomendacje. Jednak nie mają one charakteru bezwzględnego i podlegają zmianie o ile spełnione niezbędne warunki, od których uzależnione jest właściwe zabezpieczenie operacji".

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama