Silny złoty w słabej gospodarce

W wyniku reformy skarbowo-walutowej premiera Władysława Grabskiego 28 kwietnia 1924 r. do pieniężnego obiegu wprowadzony został nowy pieniądz – złoty, o bardzo wysokiej, zakotwiczonej w wartości złota sile nabywczej. 1 złoty wart był tyle, co 1 frank szwajcarski, odpowiadało to kursowi 5,18 złotych za 1 dolara amerykańskiego. Jak pokazały późniejsze wydarzenia, polska gospodarka nie była przygotowana na aż tak twardy pieniądz.
Najlepsze tematy