Twardy złoty na wysoki procent

Wyemitowany w kwietniu 1924 r. w wyniku reformy skarbowo-walutowej Władysława Grabskiego nowy polski pieniądz, złoty, miał wprawdzie okresy słabości, ale na tle innych walut świata okazał się wyjątkowo twardym walorem. Zadecydował o tym nie tylko parytet wymiany na złoto, ale także wysoki poziom stóp procentowych.

Najlepsze tematy