Po co Polsce rezerwy dewizowe?

Polskie rezerwy dewizowe wzrosły od zaledwie 2 mld dolarów, gdy upadał PRL, do prawie 130 mld dolarów na koniec 2019 r. Dla banków centralnych i dla krajów, w tym dla NBP i Polski, rezerwy dewizowe to poduszka bezpieczeństwa na wypadek kryzysu. W skład rodzimych rezerw wchodzą przede wszystkim rezerwy walutowe i papiery wartościowe emitowane przez rządy innych krajów. Rośnie w nich również udział złota.
Najlepsze tematy