Od złotego sztywnego do wartościowego

W styczniu 1995 r. do obiegu został wprowadzony nowy polski złoty (PLN), który zastąpił starego złotego (PLZ). Było to symbolicznym zwieńczeniem wieloletniej walki o stabilność gospodarczą kraju po 1989 r. Polska gospodarka pogrążona w recesji i rosnącej inflacji wymagała zdecydowanych działań. Kluczową rolę do odegrania miał Narodowy Bank Polski.
Najlepsze tematy