Reforma Grabskiego

Obejmujący pod koniec grudnia 1922 r. funkcję prezydenta Stanisław Wojciechowski za sprawę najwyższej wagi uznał konieczność stabilizacji wartości pieniądza i rozwiązanie kwestii inflacji. Zadanie to powierzył Władysławowi Grabskiemu. Przygotował on plan reform gospodarczych, w efekcie których w 1924 r. do obiegu wszedł polski złoty.