Polski złoty w obiegu

Lech, piast, pol, polon, polonia, sarmat, a nawet setnik i oczywiście nawiązujący do tradycji dawnej Rzeczypospolitej złoty – takie nazwy nowego polskiego pieniądza konkurowały w wypowiedziach i w publicystyce w latach I wojny światowej, zanim Polska odrodziła się po ponad 120 latach utraty niepodległości. Równie emocjonująca, nie tylko wśród ekonomistów i numizmatyków, była tocząca się u zarania II Rzeczypospolitej debata, na czym oprzeć wartość nowego pieniądza.
Najlepsze tematy