Reklama

Wybory samorządowe: Kandydaci Razem podpisali Deklarację Świeckości

Deklarację Świeckości zakładającą m.in. zaprzestanie finansowania kościoła ze środków publicznych, zabieganie o świecki charakter podległych samorządowi instytucji czy urzędowych uroczystości podpisali w czwartek kandydaci Partii Razem do sejmiku województwa dolnośląskiego.

Deklarację Świeckości zakładającą m.in. zaprzestanie finansowania kościoła ze środków publicznych, zabieganie o świecki charakter podległych samorządowi instytucji czy urzędowych uroczystości podpisali w czwartek kandydaci Partii Razem do sejmiku województwa dolnośląskiego.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, kandydatka Partii Razem do Dolnośląskiego Sejmiku Wojewódzkiego podkreśliła w czwartek na konferencji prasowej we Wrocławiu, że Konstytucja gwarantuje rozdział państwa od kościoła i wolność wyznania. "Niestety mimo tych zapisów Konstytucji, w wielu polskich instytucjach publicznych mieszają się porządki kościelny i świecki. Kościół próbuje wkraczać nie tylko w sferę polityki, ale próbuje wtrącać się w nasze prywatne życie, decydować o życiu rodzinnym czy zdrowotnym. Ogromna jest także ingerencja kościoła w instytucje oświatowe" - mówiła Dziemianowicz-Bąk.

Reklama

Jak podkreśliła, rozdział kościoła od państwa wymaga aktywnego zaangażowania przedstawicieli samorządu, w tym także samorządu wojewódzkiego.

Kandydujący do sejmiku z Partii Razem Robert Maślak podkreślił, że Deklaracja Świeckości, zawiera najważniejsze postulaty dotyczące rozdziału spraw kościelnych od samorządów. "Praktyki religijne, jako kwestie prywatne obywateli nie będą częścią zadań samorządowych - to znaczy, że nie będziemy otwarcia nowych dróg czy obiektów kultury dostosowywać do kalendarza biskupów. Druga sprawa to kwestia dofinansowania inicjatyw kościelnych - będą one traktowane i rozliczane tak samo, jak inne organizacje społeczne czy pozarządowe" - mówił.

Jak mówiła Dziemianowicz-Bąk priorytetem dla Razem będzie zagwarantowanie standardu świeckości w oświacie. "Stworzymy standard świeckiej, tolerancyjnej i wrażliwej na przemoc szkoły, czyli katalog postepowania, który będzie wyczerpywał wszystkie aspekty prawne dot. praktyk religijnych w szkołach, tak aby uwzględniały one prawa osób niewierzących i mniejszości religijnych. Pozwoli on na wykrywanie i reagowanie na akty przemocy z powodów etnicznych czy wyznaniowych" - mówiła.

Dodała, że przestrzeganie tych zasad będzie miało istotne znaczenie przy rozdzielaniu środków unijnych i udzielaniu wsparcia finansowego dla instytucji oświatowych.

Partia Razem zamierza także zwiększyć nakłady na warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach, szkolenia dla dyrektorów szkół i wychowawców oraz utworzyć funkcję pełnomocnika ds. świeckiej i bezpiecznej szkoły przy marszałku województwa. "Będzie on monitorował przypadki łamania prawa, przestępstw wobec nieletnich, będzie też występować jako zastępstwo procesowe dla ofiar molestowania seksualnego ze strony osób, od których były zależne, w tym księży i katechetów" - dodała Dziemianowicz-Bąk.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama