Reklama

​SN: Szacujemy, że wpłynęło już ponad 2 tys. protestów wyborczych

Szacujemy, że do Sądu Najwyższego do piątkowego (17 lipca) popołudnia wpłynęło ponad 2 tys. protestów wyborczych - poinformował zespół prasowy tego sądu. Dotychczas - do godz. 16 - zarejestrowanych zostało 560 spośród nich.

Jak powiedział Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN, przez sądowe biuro podawcze przeszło dotychczas ponad 1,7 tys. protestów, a biorąc pod uwagę, to "ile jeszcze kopert czeka na otwarcie, to szacunkowo tych protestów jest ponad dwa tysiące".

Jak oceniał, już obecnie mamy do czynienia z kilkunastokrotnie większym wpływem protestów niż przy poprzednich wyborach.

Termin na składanie protestów już upłynął. Można było je składać w siedzibie SN do czwartku do godz. 16, bo wówczas zakończyły się godziny urzędowania sądu. Po tej godzinie protesty można było wysyłać za pośrednictwem poczty do północy; decyduje data stempla pocztowego. Oznacza to, że jeszcze za pośrednictwem poczty protesty prawdopodobnie będą wpływały w przyszłym tygodniu - w poniedziałek i wtorek.

Reklama

Zgodnie z przepisami, protest przeciwko wyborowi prezydenta RP wnosi się do SN nie później niż w ciągu trzech dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. PKW podała oficjalne wyniki wyborów w poniedziałek na wieczornej konferencji prasowej. Protest może dotyczyć naruszeń, które miały miejsce zarówno w czasie głosowania podstawowego w I turze 28 czerwca br., jak i w czasie ponownego głosowania w II turze 12 lipca br.

Prawo wniesienia protestu przysługuje przewodniczącemu właściwej komisji wyborczej, pełnomocnikowi wyborczemu oraz wyborcy, którego nazwisko w dniu wyborów było umieszczone w spisie wyborców w jednym z obwodów głosowania. "Protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną (np. wyborca nieumieszczony w spisie wyborców, partia polityczna, zastępca przewodniczącego właściwej komisji wyborczej, stowarzyszenie, organizacja, itd.) zostanie pozostawiony bez dalszego biegu" - podawał SN.

Uchwałę w sprawie ważności wyboru prezydenta Sąd Najwyższy podejmuje w ciągu 21 dni od dnia podania wyniku wyborów do publicznej wiadomości przez PKW. SN rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta RP na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy