Reklama

RMF: Korespondencyjne wybory prezydenckie. Bezprawne polecenie wojewody?

Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast Opolszczyzny otrzymali dziś wysłaną z upoważnienia wojewody Adriana Czubaka zapowiedź, że w najbliższych godzinach otrzymają polecenie przekazania Poczcie Polskiej spisów wyborców, potrzebnych do przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Jeśli wojewoda rzeczywiście takie polecenie wyda - będzie ono bezprawne.

Utrzymane w dziwacznej jak na rangę polecenia formie pismo trafiło do samorządowców za pośrednictwem platformy ePuap. Podpisała je szefowa Oddziału Nadzoru i Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego. Jego treść budzi zdumienie prawników:

Gdyby wojewoda Czubak rzeczywiście wydał opisane w piśmie polecenie, działałby poza granicami prawa. Podobnej procedury nie przewiduje ani obowiązujący dziś Kodeks wyborczy, ani nawet opracowywany jeszcze przez Senat projekt ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym.

Dzisiaj...

Według obecnych przepisów, spisy wyborców sporządzane są i przechowywane w gminach w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich na kilka dni przed wyborami przekazywany jest do odpowiedniej miejscowo komisji wyborczej, która używa go do potwierdzenia udziału wyborców w głosowaniu.

Reklama

Wojewoda nie ma żadnego tytułu prawnego do żądania tych dokumentów od gmin z wyznaczaniem terminu godzinowego - tym bardziej, że spisy wyborców są przed wyborami aktualizowane.

...być może kiedyś

Jeśli ustawa o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym byłaby przyjęta wbrew przewidywanemu stanowisku Senatu w wersji uchwalonej przez Sejm... wojewoda także nie miałby prawa żądać przekazania komukolwiek spisu wyborców.

Nowe, nieobowiązujące jeszcze i nieuchwalone przepisy nakazują wprawdzie przygotowanie trzeciego egzemplarza spisu wyborców i przekazanie go operatorowi, przeprowadzającemu wybory korespondencyjne, ale i w tej procedurze nie ma miejsca dla wojewody.

Przedstawiciel rządu w terenie nie tylko nie mógłby polecić organom gminy przekazania komukolwiek spisu wyborców, ale też - gdyby wójt, burmistrz czy prezydent miasta nie przekazał go operatorowi (w tym wypadku Poczcie Polskiej) - wojewoda ma obowiązek... uzupełnienia tych danych z pomocą posiadanych przez siebie rejestrów bądź baz danych, do których ma dostęp.

Według projektu, w takiej sytuacji "wojewoda przekazuje operatorowi wyznaczonemu brakujące dane z rejestru PESEL, bądź też z innego spisu lub rejestru będące w jego dyspozycji, a komisarz wyborczy uzupełnia spis wyborców o te dane".

...ale tak - nigdy!

Potwierdziliśmy prawdziwość publikowanego powyżej pisma, wysłanego dziś do samorządowców Opolszczyzny. Jest ono jednak tylko zapowiedzią polecenia, które wojewoda Adrian Czubak zamierza wydać w najbliższych godzinach.

Możliwe jednak, że uświadomiwszy sobie, że jego wydanie może być uznane za przekroczenie uprawnień nie tylko tych, które ma, ale też tych, które - jak może sądzi - będzie miał, wojewoda z wydania tego polecenia zrezygnuje.

Tomasz Skory

Opracowanie: Edyta Bieńczak

Czytaj w RMF FM

RMF FM

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy