Reklama

Wybory prezydenckie 2015

TNS Polska: Spadły notowania Bronisława Komorowskiego

Według sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska w marcu prezydenta Bronisława Komorowskiego dobrze oceniło 52 proc. ankietowanych (59 proc. w lutym), a 37 proc. było niezadowolonych z jego pracy (31 proc. w lutym). Oceny rządu i premier Ewy Kopacz nie zmieniły się znacząco.

52 proc. ankietowanych dobrze ocenia to, w jaki sposób Bronisław Komorowski pełni rolę prezydenta (w tym zdecydowanie dobrze oceniających prezydenta jest 9 proc.)

Niezadowolonych z pracy głowy państwa jest 37 proc.; zdecydowanie źle ocenia go 11 proc. respondentów. Również 11 proc. nie ma jednoznacznej opinii na ten temat.

W porównaniu z wynikami z lutego ocena pracy prezydenta pogorszyła się - odsetek ocen pozytywnych spadł o 7 punktów procentowych. a odsetek ocen negatywnych wzrósł o 6 punktów proc. Grupa niezdecydowanych zwiększyła się o 1 proc.

Reklama

Ocena premier Kopacz bez zmian

Zdaniem 31 proc. ankietowanych premier Ewa Kopacz dobrze wypełnia swoje obowiązki, przy czym 3 proc. osób jest zdecydowane w swych opiniach. Negatywną opinię o pracy szefowej rządu wyraża 52 proc. badanych, z czego 15 proc. stanowią zdecydowanie niezadowoleni. 17 proc. ankietowanych nie ma określonej opinii na ten temat.

W marcu ocena pracy premier nie uległa zmianie w stosunku do tej sprzed miesiąca - odsetek ocen pozytywnych utrzymuje się na tym samym poziomie, natomiast odsetek ocen negatywnych wzrósł o 2 punkty procentowe. Odsetek niezdecydowanych zmalał o 2 punkty procentowe.

66 proc. badanych jest niezadowolona z pracy rządu, z czego 17 proc. mówi na temat pracy rządu zdecydowanie źle. Radę Ministrów dobrze ocenia 24 proc. respondentów, przy czym 1 proc. wypowiada się na jego temat zdecydowanie pozytywnie. 10 proc. uczestników sondażu nie posiada jednoznacznej opinii w tej sprawie.

W porównaniu z poprzednim miesiącem ocena rządu nie uległa dużej zmianie - odsetek ocen pozytywnych nie zmienił się, natomiast odsetek ocen negatywnych wzrósł o 2 punkty procentowe. Odsetek niezdecydowanych zmalał o 2 punkty procentowe.

TNS Polska przeprowadził sondaż w dniach 13 - 18 marca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy