Reklama

Wybory 2019. Minął termin zgłaszania kandydatów

O północy minął termin, do którego komitety wyborcze mogły zgłaszać listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów. Prawo do zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów miało 88 komitetów wyborczych - wśród nich 30 komitetów partii politycznych i 57 komitetów wyborców, a także jeden komitet koalicyjny.

Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów.

Lista kandydatów na posłów - zgodnie z Kodeksem wyborczym - powinna być poparta podpisami co najmniej 5 tys. wyborców, stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym. Komitet wyborczy, który zgłosił listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów wyborczych, dalsze listy może zgłaszać bez podpisów.

Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte podpisami co najmniej 2 tys. wyborców.

Listy kandydatów na posłów i kandydatury na senatorów komitety mogły zgłaszać do północy we wtorek, 3 września.

Reklama

Na listach w wyborach do Sejmu musi znaleźć się co najmniej 35 proc. kobiet i co najmniej 35 proc. mężczyzn. Wszyscy kandydaci muszą spełniać kryterium wieku - kandydatem na posła może być tylko obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów osiągnął wiek 21 lat, a w przypadku kandydata na senatora jest to 30 lat.

Kandydować nie mogą m.in. osoby pozbawione praw publicznych, skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama